Inwestycje

Tak wygląda budowa dróg ekspresowych i obwodnic w województwie podkarpackim

droga ekspresowa podkarpackie s19
fot. GDDKiA

Podkarpacie rozwija swoją infrastrukturę drogową, obejmującą 896 km dróg, w tym nowe obwodnice, 166 km autostrady A4 oraz 82 km drogi ekspresowej S19.

Głównym celem jest stworzenie spójnego układu komunikacyjnego, w tym budowa kolejnych odcinków Via Carpatia oraz nowych obwodnic miast.

Kluczowe odcinki S19 w budowie obejmują Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Lutcza – Domaradz, Domaradz – Krosno, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla oraz Dukla – Barwinek.

Istotne inwestycje to m.in. tunel pod wzgórzem Grochowiczna, węzeł Babica oraz estakady na odcinku Babica – Jawornik. Prace są finansowane z funduszy UE, mających na celu poprawę połączeń drogowych w regionie i z sąsiednimi krajami.

Droga ekspresowa S19

Docelowa długość S19 to około 169 km. Obecnie użytkowanych jest 81,8 km trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe.

Budowa odcinków na południe od Rzeszowa:

Rzeszów Południe – Babica (10 km)

Wykonawca: Mostostal Warszawa i Acciona Construcción.
Wartość: 2,2 mld zł.
Zakres: budowa węzła Babica, tunelu (2,3 km), estakad, wiaduktów, przejazdów dla zwierząt, Centrum Zarządzania Tunelem.
Problemy: wystąpienie metanu podczas próbnych pompowań, dostosowanie maszyny TBM do pracy w atmosferze metanowej.
Aktualne zaawansowanie: 40%.

Babica – Jawornik (11,6 km)

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor.
Wartość: 1,25 mld zł.
Zakres: budowa estakad, w tym najwyższej w Polsce (80 m), wycinka drzew, rozbiórki budynków, prace ziemne, mostowe i drogowe.
Aktualne zaawansowanie: 16%.

Lutcza – Domaradz (6,4 km)

Wykonawca: Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret.
Wartość: 1,4 mld zł.
Zakres: budowa węzła Domaradz, tunelu (990 m), estakady, mostów, wiaduktów, przejścia dla zwierząt, Centrum Zarządzania Tunelami.
Aktualne zaawansowanie: projektowanie.

Domaradz – Krosno (12,5 km)

Wykonawca: Mostostal Warszawa.
Wartość: 1,1 mld zł.
Zakres: budowa estakad, mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt, Miejsc Obsługi Podróżnych.
Aktualne zaawansowanie: wniosek o decyzję ZRID, oczekiwanie na zezwolenie.

Krosno – Miejsce Piastowe (10 km)

Wykonawca: Aldesa.
Wartość: 365 mln zł.
Zakres: prace ziemne, budowa rond, mostów, wiaduktów, drenażu, rowów melioracyjnych, zbiorników retencyjnych.
Aktualne zaawansowanie: 44%.

Miejsce Piastowe – Dukla (10 km)

Wykonawca: Strabag.
Wartość: 479 mln zł.
Zakres: prace ziemne, budowa obiektów mostowych, murów z gruntów zbrojonych, kanalizacji deszczowej.
Aktualne zaawansowanie: 30%.

Dukla – Barwinek (18,2 km)

Wykonawca: Polaqua.
Wartość: 1,5 mld zł.
Zakres: budowa węzła Barwinek, estakad, mostów, wiaduktów, przejść dla zwierząt, infrastruktury technicznej.
Aktualne zaawansowanie: oczekiwanie na decyzję ZRID, dofinansowanie z UE.

Rozbudowa S19 Sokołów Małopolski Północ – Jasionka (13,8 km)

Wykonawca: Strabag.
Wartość: 273 mln zł.
Zakres: dobudowa drugiej jezdni, prace ziemne, wymiana gruntu, stabilizacja podłoża, budowa nasypów, tymczasowa organizacja ruchu.

Obwodnica Sanoka DK28 (3 km)

Wykonawca: Budimex.
Wartość: 152,3 mln zł.
Zakres: II etap budowy obwodnicy, prace projektowe, budowa węzłów drogowych i infrastruktury.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top