Inwestycje

Umowy na wykonanie 4 interaktywnych wystaw dla Podkarpackiego Centrum Nauki

pcn umowa łukasiewicz wystawa interaktywna
fot. PCN Łukasiewicz

Podpisano umowy z wykonawcami czterech z sześciu interaktywnych wystaw Podkarpackiego Centrum Nauki (PCN). Kontrakty obejmują zaprojektowanie a następnie wykonanie i zamontowanie w budowanym obecnie budynku PCN, trzech wystaw stacjonarnych – interdyscyplinarnej wystawy głównej „ŻYJĘ”, wystawy specjalistycznej „LOTNICTWO” i wystawy dla najmłodszych „ZABAWKI EDUKACYJNE” oraz zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie wystawy mobilnej.

Wśród wykonawców, których wyłoniono w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego, znalazły się – konsorcjum krakowskich firm, Fabryka Dekoracji i New Amsterdam przygotowujących wystawę „ŻYJĘ”, konsorcjum firm z Warszawy, Logic Gate i FRB Chata odpowiedzialnych za wystawę mobilną, gdańska spółka MAE Multimedia Art. & Education wykonawca wystawy „LOTNICTWO”, a także polsko-estońskie konsorcjum firm TMD Exhibitions i TM Development, które, stworzy wystawę „ZABAWKI EDUKACYJNE”.

Największą spośród zakontraktowanych wystaw, zawierającą dziewięćdziesiąt eksponatów będzie wystawa interdyscyplinarna „ŻYJĘ”, gdzie punktem wyjścia dla jej edukacyjnej narracji będzie człowiek, jego zmysły i fizjologia.

Przy pomocy eksponatów będzie można między innymi odnaleźć „Ducha w teatrze”, sprawdzić „Jak daleko zajdziesz” czy jak działa ludzkie „Oko”. To tylko kilka przykładów pasjonujących eksponatów tworzących wystawę, która pozwoli na samodzielne odkrywanie, poszukiwanie i pogłębianie wiedzy nie tylko z biologii, ale także fizyki i chemii.

Wystawą budzącą nasze wielkie emocje będzie „LOTNICTWO”, gdzie spotkamy się z „Powietrzną koszykówką”, „Echami natury” czy dokonamy „Przeglądu maszyny”. Dzięki tworzącym tę wystawę trzydziestu eksponatom, będzie można doświadczyć i poznać tak ważną i charakterystyczną specjalizację naszego regionu.

Dla najmłodszych dzieci w specjalnie wydzielonej przestrzeni centrum nauki, zagości dedykowana im wystawa „ZABAWKI EDUKACYJNE”, składająca się z osiemnastu eksponatów, między innymi „Chmurkowej fabryki” i „Ptasiego radia”. A po terenie całego województwa podróżować będzie składająca się z piętnastu eksponatów wystawa mobilna, a wśród nich m.in. „Energia wiatru”.

Kwota zakontraktowanych wystaw wynosi ponad 21 milionów złotych i obejmuje wykonanie stu pięćdziesięciu trzech eksponatów z docelowo zaplanowanych dwustu trzynastu.

Dostawa pierwszych części wystawy mobilnej jest planowana już pod koniec tego półrocza, a cała wystawa mobilna będzie gotowa w styczniu 2022 roku. Montaż wystaw stałych w centrum nauki ma rozpocząć się w kwietniu przyszłego roku i zakończyć w ciągu sześciu miesięcy.

Do zakontraktowania pozostały wystawa „PRZYRODA” oraz wystawa uzupełniająca, pomyślana jako łącznik pomiędzy wystawami tematycznymi. Otwarcie podkarpackiego centrum nauki planowane jest na czwarty kwartał roku 2022.

Wystawy będą wykonane w ramach projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, numer umowy na dofinansowanie RPPK.06.04.04-18-0001/19-00, całkowita wartość projektu 91 181 798, 50 złotych.

pcn umowa łukasiewicz wystawa interaktywna

PCN Łukasiewicz

pcn umowa łukasiewicz wystawa interaktywna

PCN Łukasiewicz

pcn umowa łukasiewicz wystawa interaktywna

PCN Łukasiewicz

źródło: podkarpackie.pl

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top