Poradnik

W Poznaniu warto zamieszkać. Silna pozycja stolicy Wielkopolski na tle innych miast

poznań mieszkania oferty

Rozwinięta gospodarka, wielu zagranicznych inwestorów, coraz niższe bezrobocie i wzrost wynagrodzeń, atrakcyjność pod względem oferty kulturalnej i sportowej… To mocne argumenty dla wszystkich, którzy rozważają zakup mieszkania w Poznaniu. Stolica Wielkopolski kusi wydarzeniami sportowymi, kulturalnymi i dobrze zorganizowaną komunikacją.

PKB jeden z najwyższych w Polsce

Gospodarka Poznania jest niezwykle zróżnicowana i dynamiczna. Wiodącym sektorem jest nadal segment usług, który generuje aż 71% wartości dodanej brutto. Ponad 75% miejsc pracy w Poznaniu jest związanych z sektorem usługowym. Oprócz tego, handel, usługi finansowe, edukacja i rynek nieruchomości również rozwijają się prosperująco.

Wskaźniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstw działających w Poznaniu wciąż się poprawiają. Najwyższą rentowność uzyskują firmy z sektora edukacji, gospodarki ściekami i odpadami, rekultywacji oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i gaz. Wydajność pracy, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, wyniosła w 2021 roku 641 tysięcy złotych, co stanowi wzrost o ponad 4% w porównaniu do roku poprzedniego. Sprzedaż hurtowa zwiększyła się o 7%, detaliczna o 9%, a sektor usług hotelarskich nadal dynamicznie się rozwija. W ciągu ostatniego roku liczba sprzedanych noclegów przez poznańskie obiekty hotelowe wzrosła o ponad 22% i wyniosła blisko 420 tysięcy. Natomiast wartość produkcji sprzedanej przez poznańskie przedsiębiorstwa przemysłowe od stycznia do września 2022 roku wyniosła 33,1 miliarda złotych, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu do roku wcześniejszego. Wynik finansowy netto wyniósł łącznie 4,6 miliarda złotych, co stanowi wzrost o prawie 15%.

Przedsiębiorcy działający w Poznaniu nadal cieszą się dobrą koniunkturą i popytem, zarówno ze strony firm, jak i konsumentów. Nie dziwi zatem fakt, że w stolicy Wielkopolski przybywa nowych firm. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zwiększyła się w ubiegłym roku o blisko 1,6 tysiąca i na koniec września 2022 wynosiła 111,5 tysiąca. Najwięcej z nich to małe firmy prowadzone przez osoby fizyczne, głównie w sektorze handlu, napraw oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.

Sprawdź mieszkania na sprzedaż w Poznaniu: https://gethome.pl/mieszkania/na-sprzedaz/poznan/

Bezrobocie najniższe w kraju i wciąż spada

Bezrobocie w Poznaniu nadal utrzymuje się na bardzo niskim poziomie i nadal spada. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, na koniec grudnia 2022 roku liczba bezrobotnych mieszkańców miasta wynosiła 5,8 tysiąca, czyli o 0,8 tysiąca mniej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia wyniosła 1,6%, utrzymując się na najniższym poziomie w skali kraju. Poziom bezrobocia nadal maleje dzięki rosnącej liczbie ofert pracy zgłaszanych przez lokalne firmy, które często borykają się z trudnościami w znalezieniu pracowników, co prowadzi do wzrostu płac.

ITS usprawnia komunikację miejską

Komunikacja miejska Poznania opiera się na rozbudowanej sieci linii autobusowych i tramwajowych. W centrum i północnej części miasta działa Poznański Szybki Tramwaj (PST), który obejmuje trasę o długości ponad 10 km i umożliwia szybką i bezkolizyjną podróż z prędkością do 70 km/h. To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o udogodnienia komunikacyjne. Od jesieni 2015 roku w Poznaniu działa Inteligentny System Transportowy (ITS), który wprowadza innowacyjne rozwiązania mające na celu usprawnienie i skrócenie czasu podróży zarówno tramwajów, jak i autobusów. W ramach systemu, tramwaje i autobusy zostały wyposażone w urządzenia monitorujące, które informują o aktualnym położeniu pojazdów. Dzięki temu, na przystankach można zobaczyć tablice wyświetlające rzeczywiste czasy przyjazdów i odjazdów, co umożliwia pasażerom planowanie podróży w sposób bardziej precyzyjny.

Ważne jest również dodać, że w ciągu ostatnich lat Poznań kontynuował rozwój swojej infrastruktury komunikacyjnej. Wprowadzono nowe linie autobusowe i tramwajowe, a także zwiększono częstotliwość kursów, co przyczyniło się do poprawy jakości i dostępności transportu publicznego w mieście.

Poznań atrakcyjny dla aktywnych

Stolica Wielkopolski, Poznań, oferuje niezliczone atrakcje kulturalne i sportowe dla swoich mieszkańców. Na przykład, corocznie nad Jeziorem Maltańskim odbywa się Malta Festival, będący jednym z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Festiwal ten prezentuje bogaty międzynarodowy program teatralny, taneczny i muzyczny. Przez cały rok w mieście organizowane są także liczne mniejsze imprezy teatralne, muzyczne i filmowe, które wzbogacają kulturalną scenę Poznania.

Warto również wspomnieć, że Poznań stale rozwija swoje obiekty sportowe i inwestuje w infrastrukturę, aby zapewnić mieszkańcom możliwość uprawiania różnorodnych dyscyplin sportowych i czerpania radości z aktywnego trybu życia.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top