Praca

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 114,8%

waloryzacja 2023 emerytura renta

Emerytura/Renta/Waloryzacja. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł.

Tak poinformowała w piątek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że łączny koszt tegorocznej waloryzacji wyniesie ok. 44,15 mld zł.

Minister Marlena Maląg podpisała komunikat w sprawie wskaźnika waloryzacji rent i emerytur w 2023 r.

Szefowa MRiPS przekazała, że wskaźnik waloryzacji wyniesie 114,8 proc. z minimalną podwyżką na poziomie 250 zł.

„Oznacza to, że w tym roku seniorzy otrzymają rekordowe podwyżki. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 zł. Wielokrotnie zapewnialiśmy, że będziemy dbali o bezpieczeństwo finansowe seniorów i tego słowa dotrzymujemy” – wskazała minister Maląg.

Jak dodała, łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł.

„Reagujemy na obecną sytuację gospodarczą na świecie i jest dla nas oczywiste, że świadczenia emerytów i rencistów muszą zdecydowanie rosnąć. Stąd decyzja nie tylko o rekordowej waloryzacji, która – co warto zaznaczyć – obejmie również trzynaste świadczenie” – zaznaczyła minister rodziny.

„Zadecydowaliśmy także o wypłacie już pod raz trzeci dodatkowego, czternastego świadczenia. Seniorzy korzystają również z wprowadzonych przez nasz rząd bardzo korzystnych zmian podatkowych. To wszystko sprawia, że w kieszeniach emerytów i rencistów zostaje zdecydowanie więcej pieniędzy” – podkreśliła szefowa MRiPS.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Ogłoszony przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2022 r. wyniósł – 114,8 proc. Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r. wyniósł 97,9 proc. W związku z tym wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wynosi 114,8 proc.

Dodatki do świadczeń podwyższone zostaną wskaźnikiem waloryzacji.

Od marca najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 zł, najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1191,33 zł, świadczenie przedemerytalne – 1600,70 zł, dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie i dodatek kombatancki – 294,39 zł. Z kolei kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wyniesie 2157,80 zł.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top