Inwestycje

Będą nowe chodniki na podkarpackich drogach krajowych DK19, DK28 i DK94

chodnik droga krajowa budowa

Budowa/Chodnik. Wybrano najkorzystniejsze oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę chodników w ciągu DK19 w m. Lipowica, DK28 w m. Pisarowce, DK94 w m. Mirocin oraz na odcinku DK19 Połomia – Niebylec.

Inwestycje będą miały znaczący wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w m. Lipowica o dł. 0,4 km

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MATBUD z ceną brutto 998 760,00 zł. Termin realizacji to 10 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 19 w m. Lipowica posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni dobowy ruch pojazdów ogółem na tym odcinku wynosi 5496 poj./dobę. Na w/w odcinku DK19 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszy od przystanku do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym.

Zakres prac: budowa chodnika o długości 400 m i szerokości 1,8 m po prawej stronie drogi krajowej nr 19. Chodnik w całości zostanie usytuowany za rowem. Ponadto zostaną wykonane przepusty i rów kryty.

Zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK28 w m. Pisarowce o dł. 0,48 km

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma  La Strada z Sanoka z ceną brutto 1 155 000,00 zł. Termin realizacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 28 w m. Pisarowce posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r., średni dobowy ruch pojazdów ogółem na przedmiotowym odcinku wynosi 7708 poj./dobę. Na w/w odcinku DK28 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszy od przystanku do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym.

Zakres prac: budowa chodnika o długości 480 m i szerokości 1,8 m po lewej stronie drogi krajowej nr 28. Chodnik zostanie w całości usytuowany za rowem.

Zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK94 w m. Mirocin o dł. 0,33 km

Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum: DROSEKO i DRO-BRUK z Gniewczyny Łańcuckiej z ceną brutto 1 370 715,69 zł. Termin realizacji to 10 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 94 w m. Mirocin posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, średni dobowy ruch pojazdów ogółem na przedmiotowym odcinku wynosi 14197 poj./dobę. Ścieżka pieszo-rowerowa będzie stanowiła kontynuację istniejącego chodnika. Obecnie ruch pieszy i rowerowy do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym.

Zakres prac: budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 330 m i szerokości 3,0 m po lewej stronie drogi krajowej nr 94. Ścieżka pieszo-rowerowa zostanie w całości usytuowana przy jezdni. Wybudowany zostanie również rów kryty.

Zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Połomia – Niebylec o dł. 4,8 km.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MG Infrastruktura z Rzeszowa z ceną brutto 11 356 772,04 zł. Termin realizacji to 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 19 jest to droga o dużym natężeniu ruchu stanowiąca najważniejszy szlak drogowy dla podróżujących w kierunku Bieszczad jak również na Węgry. Budowa chodnika w przedstawionym zakresie jest odpowiedzią na bardzo duże oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Zlokalizowane są na niej  przystanki autobusowe, które nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszy od przystanku do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym. Projektowany chodnik będzie stanowić kontynuację istniejących ciągów pieszych.

Zakres prac: budowa chodnika o łącznej długości ok. 4,87 km i szerokości 1,8 m oraz kanału technologicznego na długości inwestycji po prawej stronie drogi krajowej nr 19. Chodnik zostanie usytuowany za rowem i przy jezdni. Ponadto zostaną wykonane przepusty i rów kryty.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top