Praca

Czternasta emerytura pozostanie na stałe, ale jest kryterium dochodowe

14 emerytura czternasta czternastka

Czternasta emerytura pozostanie z naszymi seniorami na stałe.

Tak powiedziała w środę w Sejmie szefowa MRiPS Marlena Maląg. Przekazała, że świadczenie otrzyma ok. 8,3 mln emerytów i rencistów, koszt świadczeń wyniesie blisko 12 mld zł.

„Z pełną odpowiedzialnością prosimy państwa zarówno z PiS, jak i opozycji, o poparcie tej ustawy, bo ona przede wszystkim wspiera politykę senioralną opartą na wsparciu drugiego człowieka w ramach solidarności międzypokoleniowej” – zaapelowała przedstawiająca projekt szefowa MRiPS.

W Sejmie w środę trwa pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów – wprowadzający tzw. czternastą emeryturą na stałe.

„Czternasta emerytura z naszymi seniorami będzie na stałe” – podkreśliła Maląg. Przekazała, że według szacunków resortu „czternasta emerytura zostanie wypłacona 8 mln 300 tys. seniorom, zaś budżet na to wyniesie blisko 12 miliardów złotych (11 mld 600 mln zł)”.

„W ustawie przewidujemy, że świadczenie będzie wypłacane każdego roku. Będzie wynosiło, co najmniej wysokość minimalnej emerytury, ale Rada Ministrów w rozporządzeniu będzie podejmowała decyzję, że może to być świadczenie ewentualnie wyższe, jeżeli nastąpiłaby taka sytuacja w kraju, że należałoby te osoby wesprzeć” – mówiła minister.

Maląg zastrzegła, że „świadczenie będzie wypłacane bez żadnego wniosku w terminie wypłaty świadczenie, którą osoby otrzymują”. „Zakładamy, że datę wypłaty świadczenia będzie podejmowała Rada Ministrów” – dodała minister.

Powtórzyła ponadto, że „świadczenie celowane jest dla grupy seniorów, którzy mają najniższe świadczenia, najniższe emerytury i renty”. „Rozwiązanie dedykowane jest dla: emerytów i rencistów w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, osób otrzymujących emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjnych, rodzicielskie świadczenia uzupełniających, świadczenia pieniężne przysługujące cywilnym niewidomym, ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych” – mówiła.

Przyznała, że w przypadku tego świadczenia wprowadzone jest kryterium dochodowe, które zostanie utrzymane z poprzedniego roku, czyli 2900 zł. „Oznacza to, że nie proponujemy ostrego odcięcia na poziomie 2900 zł, ale wprowadzamy mechanizm +złotówka za złotówkę+.

Seniorzy, którzy swoje świadczenia mają w wysokości 4 438 zł. – to będzie górna linia odcięcia, wówczas najmniejsza 14. emerytura będzie wynosiła 50 zł, a więc przekroczenie powyżej kwoty 2900 zł będzie odejmowane od 14. emerytury i takie świadczenie osoby będą otrzymywać” – tłumaczyła szefowa MRiPS.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top