Inwestycje

GDDKiA podpisała umowy na budowę nowych chodników przy drogach krajowych

chodnik droga krajowa dk podkarpackie

GDDKiA podpisała umowy na zaprojektowanie i budowę chodników.

Powstaną w ciągu DK19 w m. Lipowica, DK28 w m. Pisarowce, DK94 w m. Mirocin oraz na odcinku DK19 Połomia – Niebylec.

Zaprojektowanie i budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu DK19 w m. Lipowica o dł. 0,4 km

Umowę na kwotę 998 760,00 zł podpisano z firmą MATBUD. Termin realizacji to 10 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 19 w m. Lipowica posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. średni dobowy ruch pojazdów ogółem na tym odcinku wynosi 5496 poj./dobę. Na w/w odcinku DK19 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszy od przystanku do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym.

Zakres prac: budowa chodnika o długości 400 m i szerokości 1,8 m po prawej stronie drogi krajowej nr 19. Chodnik w całości zostanie usytuowany za rowem. Ponadto zostaną wykonane przepusty i rów kryty.

Zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu DK28 w m. Pisarowce o dł. 0,48 km

Umowę na kwotę 1 155 000,00 zł podpisano z firmą La Strada z Sanoka. Termin realizacji to 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 28 w m. Pisarowce posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r., średni dobowy ruch pojazdów ogółem na przedmiotowym odcinku wynosi 7708 poj./dobę. Na w/w odcinku DK28 zlokalizowane są przystanki autobusowe, które nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszy od przystanku do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym.

Zakres prac: budowa chodnika o długości 480 m i szerokości 1,8 m po lewej stronie drogi krajowej nr 28. Chodnik zostanie w całości usytuowany za rowem.

Zaprojektowanie i budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK94 w m. Mirocin o dł. 0,33 km

Umowę na kwotę 1 370 715,69 zł podpisano z konsorcjum: DROSEKO i DRO-BRUK z Gniewczyny Łańcuckiej. Termin realizacji to 10 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 94 w m. Mirocin posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Według Generalnego Pomiaru Ruchu 2020/2021, średni dobowy ruch pojazdów ogółem na przedmiotowym odcinku wynosi 14197 poj./dobę. Ścieżka pieszo-rowerowa będzie stanowiła kontynuację istniejącego chodnika. Obecnie ruch pieszy i rowerowy do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym.

Zakres prac: budowa ścieżki pieszo-rowerowej o długości 330 m i szerokości 3,0 m po lewej stronie drogi krajowej nr 94. Ścieżka pieszo-rowerowa zostanie w całości usytuowana przy jezdni. Wybudowany zostanie również rów kryty.

Zaprojektowanie i budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Połomia – Niebylec o dł. 4,8 km.

Umowę na kwotę 11 356 772,04 zł podpisano z firmą MG Infrastruktura z Rzeszowa. Termin realizacji to 22 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

Stan istniejący: droga krajowa nr 19 jest to droga o dużym natężeniu ruchu stanowiąca najważniejszy szlak drogowy dla podróżujących w kierunku Bieszczad jak również na Węgry. Budowa chodnika w przedstawionym zakresie jest odpowiedzią na bardzo duże oczekiwania i potrzeby lokalnej społeczności. Droga na przedmiotowym odcinku posiada przekrój o dwóch pasach ruchu o łącznej szerokości 7,0 m. Zlokalizowane są na niej przystanki autobusowe, które nie są połączone ciągiem pieszym z okolicznymi zabudowaniami. Ruch pieszy od przystanku do pobliskich zabudowań odbywa się poboczem utwardzonym. Projektowany chodnik będzie stanowić kontynuację istniejących ciągów pieszych.

Zakres prac: budowa chodnika o łącznej długości ok. 4,87 km i szerokości 1,8 m oraz kanału technologicznego na długości inwestycji po prawej stronie drogi krajowej nr 19. Chodnik zostanie usytuowany za rowem i przy jezdni. Ponadto zostaną wykonane przepusty i rów kryty.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top