Inwestycje

Gmina Nowa Dęba inwestuje w rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej

nowa dęba kanalizacja wodociąg
Zdjęcie poglądowe

Gmina Nowa Dęba inwestuje w wodociągi i kanalizację.

Ostatnio zakończono realizację odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.

Zadanie to zostało powierzone Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie, które podjęło się tego wyzwania w dwóch etapach, inwestując łącznie 1 006 214,58 zł.

W ramach prac zrealizowano odcinek sieci kanalizacji DN 250 o długości 111 metrów bieżących, odcinek sieci kanalizacji DN 200 o długości 213,9 metrów bieżących oraz odcinek sieci wodociągowej DN 250 o długości 383,9 metrów bieżących.

Budowa tego odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej jest szczególnie istotna ze względu na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe, gdzie powstają nowe bloki mieszkalne. Wzrost liczby kondygnacji i miejsc parkingowych na mieszkanie, ustalony w zaktualizowanym planie zagospodarowania przestrzennego, wpłynął na rozwój tej części miasta.

Kontynuując inwestycje w dziedzinie infrastruktury wodociągowej, gmina podpisała umowę na budowę wodociągu przy ul. Wojska Polskiego.

PGKiM Nowa Dęba będzie również wykonawcą tego projektu o wartości 318 926,26 zł brutto.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie sieci wodociągowej PE 225 mm o długości 476 metrów bieżących, a także montaż czterech hydrantów i sześciu zasuw. Planowane zakończenie prac przewidziane jest do końca roku.

Rozbudowa infrastruktury wodociągowej przy ul. Wojska Polskiego jest związana z rozwojem struktur wojskowych w Nowej Dębie, zwłaszcza z tworzeniem infrastruktury związanej z 18 Pułkiem Artylerii.

Zwiększająca się liczba żołnierzy tego pułku, który w przyszłym roku ma się przekształcić w brygadę, generuje większe zapotrzebowanie na wodę i odprowadzanie ścieków. Dlatego modernizacja infrastruktury komunalnej jest kluczowa dla zaspokojenia potrzeb struktur wojskowych.

źródło: MiG Nowa Dęba

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top