News

Ilu jest milionerów na Podkarpaciu? Co roku więcej

milioner podkarpacie ile

Do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło 1347 zeznań rocznych PIT za 2021 r. z wykazanym dochodem przekraczającym 1 milion złotych.

To o 77 więcej niż rok wcześniej.

Przeważająca większość podatników, którzy wykazali taki dochód to przedsiębiorcy.

Obowiązek złożenia zeznania podatkowego

Jednym z podstawowych obowiązków podatników jest złożenie zeznania podatkowego za rok poprzedni. W tym roku obowiązek ten należało wykonać do 2 maja (30 kwietnia przypadał w sobotę). Do podkarpackich urzędów skarbowych złożonych zostało łącznie ponad 1 mln 34 tys. zeznań rocznych PIT za 2021 r. Prawie 92 % formularzy PIT tj. 949 tys. wpłynęło w formie elektronicznej, w tym ponad 526 tys. w usłudze Twój e-PIT. Wśród złożonych rocznych zeznań PIT za 2021 r. były też takie, w których wykazany dochód przekroczył 1 mln zł. Średnio co 768 zeznanie PIT za 2021 r. zawierało dochód powyżej 1 mln zł., co stanowi 0,13 % wszystkich złożonych zeznań.

Co roku więcej milionerów na Podkarpaciu

Na Podkarpaciu, z roku na rok rośnie liczba zeznań podatkowych PIT z wykazanym dochodem powyżej 1 mln zł. Za 2019 r. było to 1125 zeznań PIT, a za 2020 r. 1270. W bieżącym roku  do podkarpackich urzędów skarbowych wpłynęło 1347 zeznań za 2021 r. z  dochodem powyżej 1 mln złotych, czyli o  77 zeznań więcej niż rok wcześniej.

Jak co roku największą grupę wśród zeznań z dochodem powyżej 1 mln złotych stanowiły zeznania PIT-36L składane w szczególności, gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane jednolitą stawką podatku liniowego. Takich zeznań PIT za 2021 r. było 1192 i jest to wzrost o 50 w stosunku do zeznań PIT-36L złożonych za rok 2020.

Wśród zeznań z dochodem powyżej 1 mln złotych za 2021 r. złożonych zostało również:

– 45 zeznań PIT-36 składanych w szczególności, gdy prowadzono działalność gospodarczą lub działy specjalnej produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej,
– 59 zeznań PIT-37 składanych w szczególności, gdy uzyskano przychód ze stosunku pracy, emerytur lub rent krajowych czy z działalności wykonywanej osobiści,
– 46 zeznań PIT-38 składanych, gdy osiągnięto przychody z kapitałów pieniężnych, pochodnych instrumentów finansowych lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
– 5 zeznań PIT-39 składanych, gdy dokonano odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych .

 Dane wg stanu na 31.07.2022 r.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top