Inwestycje

Jest przetarg na doświetlenie 222 podkarpackich przejść dla pieszych. Zobacz których

przetarg gddkia przejście dla pieszych
fot. GDDKiA

GDDKiA. Do 15 stycznia 2024 r. można składać oferty w przetargu na poprawę bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych w ciągu DK9, DK19, DK28 i DK77.

Łącznie doświetlonych będzie 222 przejść co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Inwestycje wykonane zostaną w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci: wykonania dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, budowy chodników w obrębie przejść dla pieszych oraz zmiany oznakowania. Postępowanie przetargowe zostało podzielone na cztery części.

Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie zadania lub tylko wybrane.

Oferty złożone w przetargu będą sprawdzane i oceniane według trzech kryteriów: ceny (60 proc.), przedłużenia okresu gwarancji jakości (20 proc.) oraz terminu realizacji (20 proc.).

Zakres prac

Część 1: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK28 w województwie podkarpackim

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych ze strefami przejściowymi/bez stref przejściowych w ciągu DK28.

W ramach tego zadania doświetlimy łącznie 126 przejść dla pieszych, które zlokalizowane są w m. Siepietnica (2 szt.), Skołyszyn (7 szt.), Siedliska Sławęcińskie (1 szt.), Przysieki (1 szt.), Trzcinica (5 szt.), Jasło (26 szt.), Warzyce (7 szt.), Zimna Woda (1 szt.), Szebnie (2 szt.), Moderówka (1 szt.), Jaszczew (1 szt.), Potok (2 szt.), Miejsce Piastowe (4 szt.), Iwonicz (4 szt.), Klimkówka (1 szt.), Rymanów (5 szt.), Besko (6 szt.), Zarszyn (4 szt.), Długie (4 szt.), Nowosielce (3 szt.), Pisarowce (4 szt.), Tuchorz (1 szt.), Sanok (24 szt.), Tyrawa Wołoska (2 szt.), Bircza (3 szt.), Olszany (1 szt.), Śliwnica (1 szt.), Dybawka (1 szt.), Prałkowce.

Termin realizacji to maksymalnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część 2: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 w województwie podkarpackim

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia dedykowanego 92 przejść dla pieszych ze strefami przejściowymi/bez stref przejściowych. Dodatkowo planowane jest przeniesienie istniejącego przejścia dla pieszych na DK19 w m. Targowiska  (z km 253+855 w km 253+840) oraz wykonanie obustronnych dojść do przejścia dla pieszych o szerokości 2 m o łącznej długości ok. 25 m wraz z przeniesieniem wysięgnika ze znakiem D6, wykonaniem kanalizacji deszczowej po stronie lewej o długości 30 mb i wykonaniem balustrady o długości ok. 4 mb. Zakres prac obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia dedykowanego.

W ramach tego zadania doświetlimy przejścia dla pieszych, które zlokalizowane są w m. Boguchwała (17 szt.), Lutoryż (3 szt.), Zarzecze (2 szt.), Babica (4 szt.), Wyżne (6 szt.), Połomia (1 szt.), Baryczka (1 szt.), Niebylec (2 szt.), Lutcza (3 szt.), Domaradz (6 szt.), Jasienica Rosielna (4 szt.), Wola Komborska (1 szt.), Jabłonica Polska (1 szt.), Iskrzynia (4 szt.), Krościenko Wyżne (2 szt.), Pustyny (1 szt.), Targowiska (2 szt.), Łężany (2 szt.), Miejsce Piastowe (5 szt.), Rogi (3 szt.), Równe (3 szt.), Zboiska (2 szt.), Dukla (11 szt.), Lipowica (1 szt.), Trzciana (1 szt.), Tylawa (1 szt.), Barwinek (3 szt.).

Termin realizacji to maksymalnie 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część 3: Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK9 w m. Głogów Małopolski

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie nowych przejść dla pieszych:

–  na ciągu głównym DK9 w m. Głogów Małopolski (w km 185+670)

– na wlocie podporządkowanym DK9 na DG108413 R (ul. Wola Cicha) (w km 185+682, strona prawa).

Planowane jest też wykonanie dojść do przejść dla pieszych w km 185+670 do km 185+690 po stronie lewej oraz prawej o szerokości 2 m oraz łącznej długości ok. 50 m oraz przebudowa wyspy dzielącej (wyniesienie krawężnika ponad jezdnię drogi w celu ochrony pieszych oraz zaniżenie nawierzchni wyspy azylu do poziomu umożliwiającego swobodne przekroczenie jezdni i wyspy azylu przez pieszych).

Zakres prac obejmuje również zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia dedykowanego 3 przejść dla pieszych na DK9 w Głogowie Małopolskim.

Termin realizacji to maksymalnie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Część 4: Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK77 w m. Wierzawice

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych w m. Wierzawice.

Termin realizacji to maksymalnie 45 dni od daty podpisania umowy.

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021 – 2024 jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Podejmowane w ramach Programu przez nas działania są ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar. Dlatego m.in. doświetlamy przejścia dla pieszych, budujemy chodniki czy przebudowujemy skrzyżowania.

PBID określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku a także komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczonych jest 2,5 mld zł.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top