Praca

Kiedy będą wypłaty 14 emerytury?

14 emerytura kiedy wypłata czternastka
fot. archiwum

„Od 21 sierpnia wypłacamy 14 emerytury na poziomie minimalnej emerytury” – powiedziała Malag w TVP.

Wypłaty dodatkowego, czternastego świadczenia na poziomie minimalnej emerytury rozpoczną się 21 sierpnia, poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Przypomniała, że kryterium dochodowe dla świadczenia wynosi 2,9 tys. zł, w przypadku dochodów wyższych stosowany będzie mechanizm „złotówka za złotówkę”.

Ustawa o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów zakłada wprowadzenie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w wysokości:

  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r. – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł;
  • kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2022 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego jest niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż ustawa zakłada, że kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ma wynosić co najmniej 50 zł.

Decyzje w sprawie kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będą wydawać i świadczenie to wypłacać będą organy emerytalno-rentowe. W razie zbiegu prawa do świadczeń, które są wypłacane przez dwa organy, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2022 r. ma zostać wypłacone dla ok. 9 mln świadczeniobiorców (ok. 82% ogółu), w tym ok. 7,7 mln świadczeniobiorców ma otrzymać wypłatę w pełnej wysokości (w kwocie najniższej emerytury), a ok. 1,3 mln świadczeniobiorców w wysokości niższej, ze względu na wysokość otrzymywanego świadczenia powyżej 2,9 tys. zł miesięcznie.

(ISBnews)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top