Inwestycje

Milion złotych wsparcia na inwestycje dla 10 uczelni na Podkarpaciu

podkarpackie uczelnie dofinansowanie inwestycje
fot. A. Magda

Milion złotych dofinansowania na inwestycje otrzymało z budżetu województwa podkarpackiego 10 uczelni wyższych z regionu. W środę podpisano umowy w tej sprawie.

Wicemarszałek Piotr Pilch przypomniał w czasie spotkania, że zarząd województwa od lat wspiera podkarpackie szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i prywatne, bo ma świadomość, jak ważny jest ich rozwój dla zwiększenia potencjału regionu.

„Jesteśmy przekonani, że te dotacje, to wsparcie, będzie służyło podniesieniu jakości kształcenia, a tym samym zachęci młodych ludzi do studiowania na Podkarpaciu, a potem do znalezienia tutaj pracy” – zaznaczył wicemarszałek Pilch.

Uczelnie, które chciały uzyskać wsparcie usiały złożyć wnioski. W wyniku naboru wpłynęło 10 takich wniosków i każdy z nich przeszedł pozytywnie weryfikację formalną i merytoryczną; wszystkie uczelnie uzyskały wsparcie finansowe.

Przy ocenie wniosków brano pod uwagę m.in. zgodność przedsięwzięcia z celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030, z potrzebami rynku pracy, powiązanie przedsięwzięcia z powstaniem/rozwojem nowego kierunku kształcenia i/lub wzrostem liczby studentów na danym kierunku kształcenia, powiązanie przedsięwzięcia z prowadzeniem działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej.

Spośród podkarpackich uczelni, które otrzymały dofinansowanie największe kwoty – po 230 tys. zł – przyznano Uniwersytetowi Rzeszowskiemu (UR) i Politechnice Rzeszowskiej (PRz).

UR otrzymał dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia „Zakup aparatury badawczej Spektrometr IV D Maldi Biotyper do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów”, zaś PRz na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie stanowisk laboratoryjnych dydaktyczno-badawczych na potrzeby nowoutworzonych/nowych kierunków studiów w Politechnice Rzeszowskiej”.

Pozostałe uczelnie, które także otrzymały wsparcie to: Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Podkarpacka Szkoła Wyższa im. Bł. Ks. Władysława Findysza w Jaśle, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie – Filia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Przyznane im wsparcie wynosi od 25 tys. do 90 tys. zł.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top