News

Niedaleko Rzeszowa (Lipie) powstanie nowe osiedle domów jednorodzinnych

głogów małopolski nowe osiedle dom jednorodziiny mieszkanie

Gmina Głogów Małopolski. W Lipie, w sąsiedztwie istniejącego i zamieszkałego już osiedla Zabajka powstanie nowe osiedle mieszkalne (domy jednorodzinne).

Podczas sesji Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim, która odbyła się 18 grudnia ubiegłego roku, Radni podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2022 terenu położonego w miejscowości Lipie. Mowa o obszarze o łącznej powierzchni ok. 37,4 ha.

Na jego mocy, w sąsiedztwie istniejącego i zamieszkałego już osiedla Zabajka w Głogowie Małopolskim powstanie nowe osiedle mieszkalne.

Plan uwzględnia tereny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, usługi, drogę dojazdową, drogę wewnętrzną, komunikację pieszo-rowerową, zieleń urządzoną i naturalną oraz las.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną osiedla, będzie miało ono bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej 108412R (ul. Brylantowa) lub z drogi publicznej gminnej 108423R (ul. Krokusowa, dz. nr 111/20 Obr. Zabajka) poprzez drogę wewnętrzną (ul. Truskawkowa, dz. nr 111/22 Obr. Zabajka oraz dz. nr 50/2 i 1988/1 Obr. Lipie ), położoną poza granicami opracowania planu, a także poprzez tereny komunikacji drogowej wewnętrznej.

Nowe osiedle będzie połączone ze starą częścią wsi Lipie nową drogę, która zostanie urządzona w najbliższych latach. Jej projektowanie zacznie się już w tym roku. Takie są ustalenia burmistrza Pawła Baja oraz Rady Sołeckiej Wsi Lipie.

– Nowe osiedle, dla którego właśnie został opracowany miejscowy plan, to kolejny etap rozwoju naszej gminy. Tworząc nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe, zachęcamy nowe osoby do zamieszkania na terenie gminy. Będzie to jedno z piękniejszych osiedli, położone na lekkim wzniesieniu otoczone lasami, tuż przy dużym zbiorniku wodnym (ok.30 ha), który już za cztery lata zostanie urządzony na miejscu obecnie istniejącej kopalni piasku – powiedział Paweł Baj, burmistrz Głogowa Młp.

Co ważne, na terenie planowanego osiedla obowiązywać będzie zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Minimalna powierzchnia wydzielonych działek budowlanych wynosi 6 arów. Powstaną na nich niskie, nie więcej niż dwukondygnacyjne budynki jednorodzinne.

nowe osiedle mieszkaniowe lipie głogów mlp

Grafika: Gmina Głogów Małopolski

Wszystko to gwarantuje, że nowe osiedle będzie nowoczesne i przestronne, a co za tym idzie – dostosowane do obecnych preferencji, trendów i potrzeb potencjalnych mieszkańców. Niska, jednorodzinna zabudowa gwarantuje kameralny charakter osiedla i sprzyja budowaniu społeczności sąsiedzkiej.

źródło: Gmina Głogów Małopolski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top