Inwestycje

Nowa Sarzyna: będzie przebudowa skrzyżowania na rondo

nowa sarzyna rondo budowa przetarg

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i przebudowę skrzyżowania w m. Nowa Sarzyna w ciągu DK77. Termin składania ofert mija 30 grudnia br.

Rondo w Nowej Sarzynie – zakres inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego, a następnie przebudowa skrzyżowania w Nowej Sarzynie na rondo. Zadanie polegać będzie na budowie ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także na budowie chodnika ze ścieżką rowerową po lewej stronie drogi. Jezdnia na odcinku inwestycji zostanie poszerzona do 7 metrów tj. dwa pasy ruchu po 3,5 m. szerokości każdy oraz opaski bitumiczne obustronne, każda o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Stan istniejący

W stanie istniejącym na DK77 w m. Nowa Sarzyna funkcjonuje czterowlotowe skrzyżowanie zwykłe z przesuniętymi wlotami bocznymi, bez skanalizowania. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 20 m. a szerokość jezdni 6,00 m. Przy skrzyżowaniu po prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik poza rowem. Nośność drogi nie jest dostosowana do nacisku 115 kN/oś.

Przedmiotowe skrzyżowanie stanowi główny korytarz komunikacyjny drogi krajowej z centrum Nowej Sarzyny. Średni dobowy ruch na tym odcinku wynosi 4 438 poj. silnikowych ogółem. W szczycie komunikacyjnym występują duże utrudnienia w ruchu w związku z silnymi relacjami lewoskrętnymi m.in. z drogi krajowej w kierunku ulicy Leśnej.

Przebudowa skrzyżowania na rondo przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ruchu, a także poprawi warunki komunikacyjne w obszarze przenikania się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym.

Rondo w Nowej Sarzynie – przetarg i terminy realizacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty GDDKiA stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena 60 % i kryteria pozacenowe – 40% (20% – przedłużenie okresu gwarancji jakości, 20% – skrócenie terminu realizacji umowy).

Termin realizacji inwestycji to maksymalnie 25 miesięcy od daty podpisania umowy, w tym:

– opracowanie koncepcji budowy ronda do 3 miesięcy od podpisania umowy;

– projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy;

– wykonanie robót budowlanych maksymalnie 25 miesięcy od podpisania umowy (zgodnie z ofertą wykonawcy).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top