Inwestycje

Obwodnica Pilzna: Koncepcję Programową wykona Pracownia Inżynierska KLOTOIDA

pilzno obwodnica przetarg budowa klotoida koncepcja programowa

Oferta Pracowni Inżynierskiej KLOTOIDA została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej (KP) dla obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru możliwe będzie podpisanie umowy.

Nowa obwodnica Pilzna powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

Kryteria oceny ofert

Ogłoszony przetarg podzielony został na trzy zadania i dotyczy wykonania Koncepcji Programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla trzech obwodnic: Jasła, Pilzna oraz Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73. Dla części dotyczącej opracowania dokumentacji obwodnicy Pilzna wpłynęło pięć ofert. Najkorzystniejszą złożyła Pracownia Inżynierska KLOTOIDA, która zaoferowała opracowanie dokumentacji za kwotę 6 986 400,00 zł brutto.

Złożone oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie głównego projektanta drogowego (25 proc.) i doświadczenie geologa (15 proc.).

obwodnica pilzno jasło kołaczyce brzostek budowa

Mapa GDDKiA

Obwodnica Pilzna: prace koncepcyjne

Do zadań wykonawcy będzie należało wykonanie w terminie 12 miesięcy Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Koncepcja doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe obwodnicy, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego. Jej celem będzie umożliwienie ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Uściśli także zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie projektuj i buduj.

Obwodnica Pilzna: zakres inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP o długości ok. 2,6 km. Wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) i dodatkowe jezdnie zapewniające obsługę przyległego terenu, a także obiekty inżynierskie (jeden most i jeden wiadukt), urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowana obwodnica swój przebieg rozpocznie na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i ul. Lwowskiej (DK73) w Pilźnie, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo. Na dalszym przebiegu przecina rzekę Dulcza. Na końcowym odcinku planowana inwestycja włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 73 za pomocą skrzyżowania typu rondo, w odległości ok. 1,2 km za istniejącym skrzyżowaniem z drogą gminną 106627R w kierunku Jasła. Koniec obwodnicy zaprojektowano w miejscowości Strzegocice (początek planowanej rozbudowy DK73 na odcinku Pilzno – Brzostek).

Obwodnica Pilzna: cel inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Pilzna to wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych, jaki koncentruje się w mieście z kierunków wschodniego i zachodniego, czyli podróżujących drogą krajową nr 94 oraz autostradą A4 a udających się w kierunku południowym tj. w kierunku Jasła i dalej Krosna. Przebieg DK73 łączy korytarz transportowy DK94/A4 z drogą krajową nr 28 stanowiącą główny kręgosłup komunikacyjny południowej części województwa podkarpackiego i małopolskiego. Dzięki realizacji tej obwodnicy, ruch tranzytowy znacząco zmniejszy się w centrum miejscowości.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic w woj. podkarpackim powstanie osiem nowych inwestycji drogowych, które obecnie są w przygotowaniu. Dla sześciu zadań są już wyłonieni wykonawcy, którzy rozpoczęli opracowywanie dokumentacji (STEŚ-R – Studium korytarzowe, Studium-techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach). Pozostałe są na etapie przetargu.

  • obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 kwietnia 2021 r., wartość: 2 898 029,32 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 10 688 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 26 kwietnia 2021 r., wartość: 12 656 700 zł, wykonawca: konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków i MP Infra (partnerzy), termin realizacji: marzec 2024 r.),
  • obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – opracowanie dokumentacji STEŚ-R (podpisanie umowy: 12 lipca 2021 r., wartość: 2 173 262,40 zł, wykonawca: Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem, termin realizacji: maj 2024 r.),
  • obwodnica Sanoka w ciągu DK84 (II etap) – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 23 sierpnia 2021 r., wartość: 1 484 347,40 zł, wykonawca: Sweco Polska, termin realizacji: czerwiec 2023 r.),
  • obwodnica Jasła w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej (podpisanie umowy: 28 grudnia 2021 r., wartość: 6 649 084,80 zł, wykonawca: Promost Consulting, termin realizacji: marzec 2023 r.),
  • obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej – wybrano najkorzystniejszą ofertę,
  • obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – opracowanie Koncepcji programowej – wybrano najkorzystniejszą ofertę.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

W temacie budowy obwodnicy Pilzna pisaliśmy również tutaj: Oferty na koncepcje programowe dla trzech obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top