Inwestycje

Oferty na koncepcje programowe dla trzech obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc

obwodnica pilzno jasło kołaczyce brzostek budowa
fot. GDDKiA

W przetargu na wykonanie koncepcji programowej dla trzech obwodnic: Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej nr 73 złożonych zostało łącznie 11 ofert – poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie Joanna Rarus. Inwestycje powstaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Przedstawicielka GDDKiA dodała, że teraz rozpocznie się szczegółowe sprawdzanie złożonych ofert.

Rarus przypomniała, że przetarg podzielony jest na trzy części.

Pierwsza część dotyczy wykonania koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla budowy obwodnicy Pilzna, o długości ok. 2,6 km. Druga część przetargu dotyczy wykonania takiej samej dokumentacji dla obwodnicy Brzostku i Kołaczyc, o długości ok. 13,4 km. Natomiast trzecia część przetargu zakłada przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Jasła, o długości ok. 6,6 km wraz z rozbudową istniejącej DK73 o długości ok. 2,5 km.

Jak podała rzeczniczka dla pierwszej części najniższą ofertę na kwotę niemal 1,5 mln zł złożyła Pracownia Inżynierska KLOTOIDA. Z kolei w drugiej części przetargu najniższą ofertę – ponad 6,1 mln zł – złożyła firma Egis Poland. Natomiast najniższą ofertę przygotowania koncepcji programowej na obwodnice Jasła złożyła również firma Egis Poland, opiewa ona na ponad 5,2 mln zł.

Rarus zaznaczyła, że przy wyborze najkorzystniejszych ofert stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe – doświadczenie głównego projektanta drogowego (25 proc.) i doświadczenie geologa (15 proc.).

„W ramach zamówienia wybrani wykonawcy zobowiązani będą m.in. do prowadzenia monitoringu osuwisk bądź terenów predysponowanych osuwiskowo. Koncepcja Programowa, którą mają przygotować doprecyzuje przyjęte wstępnie rozwiązania projektowe poszczególnych obwodnic, w tym przedstawi wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich, a także sposobu zabezpieczenia posadowienia nasypu drogowego” – wyjaśniła rzeczniczka GDDKiA w Rzeszowie.

Celem koncepcji będzie również ustalenia ostatecznych rozwiązań projektowych i technologii realizacji. Dokument ten uściśli także zakres rzeczowy i finansowy inwestycji, czyli określi założenia dla jej realizacji w systemie „projektuj i buduj”.

Obwodnice Jasła, Pilzna, Brzostku i Kołaczyc powstaną w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Na Podkarpaciu powstanie w sumie 8 inwestycji, które będą finansowane z tego programu.

Rządowy program zakłada, że do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Koszt realizacji obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top