Inwestycje

Od jutra można głosować w kolejnej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

mielec budżet obywatelski

Mielec/Budżet Obywatelski. Od jutra można oddawać głosy w kolejnej edycji Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego.

Jak zawsze głosowanie potrwa 10 dni i zakończy się w sobotę 30 września.

Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania od 1 do 3 głosów na projekty ogólnomiejskie (zgłoszono ich siedem) i 1 głos na wybrany projekt lokalny (zgłoszono ich siedemnaście).

Głosy można oddawać na dwa sposoby:

-w trybie elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej https://eurzad.um.mielec.pl Aby to uczynić najpierw należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, a następnie przejść do zakładki MBO, która znajduje się w prawym górnym rogu)

-za pomocą papierowych kart do głosowania, które można zostawiać w specjalnych urnach do głosowania umieszczonych w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Mielca:

– Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26),

– Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego),

Każdą ilość kart do głosowania można samodzielnie wydrukować lub kserować (wystarczy druk czarno-biały lub nawet mniejszy format) korzystając ze wzoru karty dostępnej od 20 września na stronie internetowej Mielecki Budżet Obywatelski – Mielec (www.mielec.pl) (zakładka ”Do pobrania”)

Dzieci bez ograniczenia wiekowego również mogą wziąć udział w głosowaniu. Jeśli udział w głosowaniu bierze dziecko nieumiejące czytelnie pisać, kartę powinien wypełnić i podpisać rodzic lub opiekun prawny.

Od zeszłego roku został wprowadzony do regulaminu specjalny BONUS promujący największą aktywność mieszkańców osiedla, którego projekt lokalny uzyskał największe poparcie wśród mieszkańców Mielca, ale nie został wybrany w głosowaniu.

Aktywność będzie obliczana jako stosunek procentowy ilości zebranych głosów do liczby mieszkańców danego osiedla. Projekt taki będzie realizowany za środki finansowe zapisane w budżecie miasta w kolejnym roku budżetowym.

Bonus promuje osiedla zamieszkane przez mniejszą liczbę mieszkańców, którzy nie tylko solidarnie w jak największej liczbie zagłosują na swój projekt, ale także uzyskają jak największą liczbę głosów mieszkańców innych osiedli.

Każdy mieszkaniec Mielca może wziąć udział w głosowaniu TYLKO raz.

Głos uznaje się za nieważny, gdy został oddany:

  • na innej karcie do głosowania lub innego formularza elektronicznego niż określa regulamin,
  • na karcie do głosowania, na której brak imienia i nazwiska albo dane są błędne lub nieczytelne,
  • przez osobę niebędącą mieszkańcem Mielca (ważny jest adres zamieszkania, nie adres zameldowania)
  • na więcej niż 3 projekty o charakterze ogólnomiejskim i/lub oddany na więcej niż 1 projekt zadań o charakterze lokalnym.

źródło: UM Mielec

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top