Inwestycje

PBI Infrastruktura i PBI WMB przebudują skrzyżowanie w Nowej Sarzynie

skrzyżowanie nowa sarzyna przebudowa pbi

Oferta konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na przebudowę skrzyżowania w Nowej Sarzynie w ciągu drogi krajowej nr 77.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru, w marcu możliwe będzie podpisanie umowy –> o tym temacie pisaliśmy też tutaj –> Przebudowa skrzyżowania w Nowej Sarzynie na rondo. 4 oferty w przetargu

Skrzyżowanie w Nowej Sarzynie: Przetarg i terminy realizacji

W przetargu wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejszą złożyło konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB, które zaoferowało realizację zadania za kwotę 5 179 278,53 zł. Oferty były oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena 60 % i kryteria pozacenowe – 40% (20% – przedłużenie okresu gwarancji jakości, 20% – skrócenie terminu realizacji umowy).

Termin realizacji inwestycji to 23 miesiące od daty podpisania umowy, w tym:

– opracowanie koncepcji budowy ronda do 3 miesięcy od podpisania umowy;

– projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) w terminie do 12 miesięcy od podpisania umowy.

Skrzyżowanie w Nowej Sarzynie: Zakres inwestycji

Inwestycja polega na opracowaniu projektu budowlanego, a następnie przebudowie skrzyżowania w Nowej Sarzynie na rondo. Zakres prac obejmuje budowę ronda wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a także budowę chodnika ze ścieżką rowerową po lewej stronie drogi. Jezdnia na odcinku inwestycji zostanie poszerzona do 7 metrów tj. dwa pasy ruchu po 3,5 m. szerokości każdy oraz opaski bitumiczne obustronne, każda o szerokości 0,5 m. Nawierzchnia drogi zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś.

Skrzyżowanie w Nowej Sarzynie: Stan istniejący

W stanie istniejącym na DK77 w m. Nowa Sarzyna funkcjonuje czterowlotowe skrzyżowanie zwykłe z przesuniętymi wlotami bocznymi, bez skanalizowania. Szerokość pasa drogowego wynosi ok. 20 m a szerokość jezdni 6,00 m. Przy skrzyżowaniu po prawej stronie drogi zlokalizowany jest chodnik poza rowem. Nośność drogi nie jest dostosowana do nacisku 115 kN/oś.

Przedmiotowe skrzyżowanie stanowi główny korytarz komunikacyjny drogi krajowej z centrum Nowej Sarzyny. Średni dobowy ruch na tym odcinku wynosi 4 438 poj. silnikowych ogółem. W szczycie komunikacyjnym występują duże utrudnienia w ruchu w związku z silnymi relacjami lewoskrętnymi m.in. z drogi krajowej w kierunku ulicy Leśnej.

Przebudowa skrzyżowania na rondo przede wszystkim zwiększy bezpieczeństwo ruchu, a także poprawi warunki komunikacyjne w obszarze przenikania się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top