Inwestycje

Prawdopodobnie Budimex wybuduje drugą część obwodnicy Sanoka. To około 3 km nowej drogi

sanok obwodnica druga część budowa

Sanok/Obwodnica. Oferta firmy Budimex została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28.

Przy braku odwołań od dokonanego wyboru oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy.

Jest to pierwsze zadanie z Programu budowy 100 obwodnic (PB100) na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji.

Przetarg

W przetargu na realizację II etapu obwodnicy Sanoka wpłynęło pięć ofert:

PORR – 129 769 920 zł,

BUDIMEX – 152 304 424,33 zł,

STRABAG – 181 614 285,93 zł,

Intercor – 200 927 361,67 zł,

Nowak-Mosty – 211 533 037,69 zł.

Komisja przetargowa odrzuciła ofertę z najniższą ceną ze względu na niegodność złożonych dokumentów z warunkami zamówienia oraz nieprzedłużenia związania z ofertą.

Spośród pozostałych czterech jako najkorzystniejszą wskazano złożoną przez Budimex. Wyboru dokonano w oparciu o kryteria przetargu: cena (60 proc.), przedłużenie okresu gwarancji jakości na ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze (20 proc.) oraz przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (20 proc.). Wykonawca zaoferował zrealizowanie zadania w terminie 39 miesięcy od daty podpisania umowy, przedłużając okres gwarancji o 5 lat.

Zakres prac

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie powiatu sanockiego, miasta i gminy Sanok oraz gminy Zagórz. Połączy odcinek drogi zrealizowany w ramach I etapu z DK28 w Bykowcach na drugim brzegu Sanu.

Będzie miała długość ok. 3 km, a na początkowym odcinku wykorzysta przebieg istniejącej DK84, a następnie odbije na północ na drugą stronę Sanu. Na wspólnym przebiegu z DK84 droga wyposażona zostanie w pas wielofunkcyjny. W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. dwa skrzyżowania typu rondo w miejscach krzyżowania się obwodnicy z istniejącymi drogami krajowymi (DK84 i DK28). Wykonane zostaną też chodniki, ścieżki pieszo – rowerowe oraz jezdnie dodatkowe do obsługi przyległych nieruchomości.

Ponadto wybudowane zostaną obiekty inżynierskie: cztery mosty (wszystkie pełniące dodatkowo funkcję ekologiczną), trzy przepusty (w tym jeden pełniący dodatkowo funkcję ekologiczną) i mur oporowy. Największym wyzwaniem będzie budowa mostu nad linią kolejową i rzeką San o długości całkowitej ponad 300 m i przęśle nurtowym o długości 150 m. Dodatkowo droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.
Charakterystyka terenu

Trasa przebiegać będzie po zróżnicowanym wysokościowo terenie, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, charakteryzującym się skomplikowaną budową geologiczną (flisz karpacki) i zwartej zabudowie mieszkalnej. Roboty budowlane na pierwszym kilometrze będą realizowane „pod ruchem”.
Cel inwestycji

Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wyprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica.

Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

sanok obwodnica 2 cześć budowa

Program Budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W województwie podkarpackim w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic (PB100) powstanie osiem nowych inwestycji drogowych. Oprócz II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28, są to:

– obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9

– obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9

– obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28

– obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/DK77

– obwodnica Jasła w ciągu DK73

– obwodnica Brzostku i Kołaczyc w ciągu DK73

– obwodnica Pilzna w ciągu DK73.

Wszystkie obwodnice, jakie powstaną w ramach PB100 w województwie podkarpackim, będą drogami klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji wybudowane zostaną skrzyżowania jednopoziomowe (ronda) oraz odcinki dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległych terenów. Inwestycje będą uwzględniać również m.in. budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogami obwodowymi, budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego, budowę urządzeń ochrony środowiska i ruchu drogowego oraz budowę oświetlenia drogowego.

Głównym beneficjentem rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 są mieszkańcy miast i miejscowości, którzy szczególnie odczuwają skutki ruchu drogowego. Podstawowym celem budowy obwodnic jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast i miasteczek. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo kierowców i podróżnych, a także mieszkańców poszczególnych miejscowości.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top