Inwestycje

Przetarg na budowę kładki dla pieszych w Wierzawicach

wierzawice kładka potok błotnia budowa

Ogłoszony został przetarg na inwestycję związaną z poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę kładki dla pieszych na potoku Błotnia w Wierzawicach (DK77).

Termin składania ofert mija 30 marca br. Realizacja zadania przewidziana jest w tym roku.

Zakres inwestycji

Zadanie przewiduje wykonanie 3-przęsłowej kładki dla pieszych wraz z dojściami na potoku Błotnia w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Wierzawice. Kładka będzie miała szerokość całkowitą 3,40 m (szer. użytkowa 3,00 m) i długość 31,50 m. Posiadała będzie nawierzchnię z żywicy epoksydowej, a na krawędziach zamontowane zostaną balustrady o wysokości 1,20 m.

Budowa kładki wraz z dojściami realizowana będzie wzdłuż lewostronnego pobocza drogi krajowej nr 77 i lewej krawędzi istniejącego obiektu mostowego, stanowiąc uzupełnienie brakującego odcinka chodnika pomiędzy mostem i skrzyżowaniem z drogą gminną.

Łączna długość ciągu pieszo-rowerowego wynosić będzie 41 m, w tym długość kładki 31,50 m, dojście od strony Leżajska długości 4,05 m, a od strony Jarosławia 5,50 m. Będą to odcinki prostoliniowe, włączające projektowany odcinek chodnika do chodnika istniejącego.

Projekt przewiduje także wykonanie profilowania dna i skarp rowu (skarpa lewa stanowi jednocześnie skarpę nasypu drogi krajowej) dla ujednolicenia jego spadku podłużnego oraz ujednolicenia pochylenia skarp. Rów zostanie w całości umocniony betonowymi płytami ażurowymi, a jego długość i zmienna szerokość pozostaną bez jakichkolwiek zmian.

Obecnie ruch pieszy na tym odcinku jest znacząco utrudniony z uwagi na brak ciągłości chodnika po lewej stronie DK77 na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną. Piesi korzystają z pasa bezpieczeństwa istniejącego obiektu i pobocza drogi co generuje potencjalne niebezpieczeństwo kolizji z pojazdem. Celem budowy kładki jest więc poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Szczegóły dotyczące postępowania przetargowego

 Oferty w przetargu można składać do 30 marca br. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosował będzie następujące kryteria oceny ofert: cena (60%) i kryteria pozacenowe (40%) – termin realizacji kontraktu i przedłużenie okresu gwarancji jakości. Realizację zadania przewidziano na 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top