News

Ropczyce chcą wybudować ponad 3 tysiące mieszkań

ropczyce nowe mieszkania budowa
Wizualizacja

Ropczyce. W toku są prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obszaru obejmującego rejon ulic: Skorodeckiego, Wyszyńskiego i Niwy.

Głównym celem zagospodarowania tego obszaru będzie ustanowienie zabudowy wielorodzinnej blokowej wraz z kompleksową infrastrukturą społeczną i techniczną oraz systemami komunikacyjnymi.

W ostatnich dniach Burmistrz Ropczyc, wspólnie z pracownikami Urzędu Miejskiego, spotkał się z urbanistą odpowiedzialnym za przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Spotkanie miało na celu doprecyzowanie rozwiązań, wariantów rozmieszczenia zabudowań, obszarów zieleni oraz terenów przeznaczonych pod usługi.

Plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ulic: Skorodeckiego, Wyszyńskiego i Niwy obejmuje obszar o powierzchni 44 hektarów, na którym planowana jest budowa bloków mieszkalnych, obiektów usługowo-handlowych oraz terenów zielonych rekreacyjnych, takich jak parki i place zabaw.

ropczyce nowe mieszkania bloki

Wizualizacja

Koncepcja zakłada powstanie ponad 3 tysięcy mieszkań dla mieszkańców w perspektywie kilkunastu lat, przy optymalnym wykorzystaniu planów budowlanych.

Opracowany plan zostanie udostępniony do publicznej wiadomości, umożliwiając mieszkańcom zapoznanie się z nim i zgłaszanie ewentualnych uwag.

Informacje dotyczące wyłożenia planu będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ropczyce, w sekcji Ogłoszenia, informacje -> Gospodarka przestrzenna, gdzie już zamieszczono ogłoszenie o rozpoczęciu procesu sporządzania planu wraz z mapą z zaznaczonymi granicami opracowania.

źródło: MiG Ropczyce

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top