Inwestycje

S19 na Podkarpaciu: Raport z budowy

budowa s19 podkarpacie via carpatia
fot. GDDKiA

Z zachowaniem bezpieczeństwa i zaleceń sanitarnych trwają roboty na budowie podkarpackich odcinków drogi ekspresowej S19.

S19 odc. Lasy Janowskie – Zdziary o dł. 9,3 km

Wykonawca (konsorcjum firm Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.), prowadzi prace przygotowawcze jak wycinka drzew i karczowanie pni. Trwa odhumusowanie, wykonywanie nasypu i wykopu w pasie drogowym S19. Przeprowadzono również prace przygotowawcze podłoża pod nasyp drogowy trasy głównej oraz prace przygotowawcze nad platformami roboczymi pod palowanie na trzech obiektach (wiadukt 02WD, wiadukt 11WS i wiadukt 34WS). Wykonywane są też wykopy pod fundamenty i kolumny DSM na podporach C i B wiaduktu 06WD. Trwają prace nad przebudową kolizji branżowych.

S19 odc. Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. 9 km

Wykonawca (Mosty Łódź S.A.) prowadzi prace przygotowawcze, w tym m.in. karczowanie pni i porządkowanie terenu po wycince drzew. Realizowane są również prace nad odhumusowaniem i wykonaniem nasypów w pasie drogowym. Trwają prace betoniarskie i zbrojarskie na przyczółkach oraz montaż rusztowania ustroju nośnego na moście nad rzeką San. Na obiekcie w ciągu drogi ekspresowej S19 nad linią kolejową 66 Zwierzyniec Towarowy – Stalowa Wola Południe, jak i na pozostałych obiektach mostowych, kontynuowane są prace zbrojarskie i betoniarskie.  Wykonywano przebudowy kolizji branżowych.

S19 odc. Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. 6 km

Wykonawca (Wykonawca: Strabag Sp. z o.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. ) prowadzi prace związane z odhumusowaniem w pasie drogowym S19 oraz prace budowlane przy nasypach i wykopach drogowych. Kontynuuje prace zbrojarskie na obiekcie w ciągu drogi ekspresowej S19 nad DK77 (lokalizacja: 10WS na węźle Rudnik nad Sanem) oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na obiekcie mostowym w ciągu drogi ekspresowej S19 (Obiekt 14WD). Kontynuuje prace nad wykopem pod obiekty WS11 i WS12. Trwa montaż przepustów oraz przebudowa kolizji branżowych.

S19 odc. Nisko Płd. – Podgórze o dł. 11,5 km

Wykonawca (Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. i Acciona Construcciones S.A.) w ramach robót drogowych kontynuuje prace na trasie głównej S19 w zakresie odhumusowania oraz wykonywania nasypów i wykopów. Na trasie głównej rozpoczął układanie przepustów stalowych pod koroną drogi. Na drogach serwisowych wykonuje prace w zakresie wykopów i nasypów, natomiast na drodze technologicznej kontynuuje układanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej mechanicznie.

Z branży mostowej, na przejściu dla zwierząt małych nr 8PZM trwa budowa ustroju nośnego z betonu konstrukcyjnego płyty dennej. Na przejściach dla zwierząt średnich rozpoczęto prace przy budowie obiektu nr 16 PZŚd w zakresie wytyczenia geodezyjnego, wykonania wykopów i podbudowy z betonu konstrukcyjnego pod ławy podpór nr 1 i 2. Kontynuowane są prace przy budowie pozostałych przejść gdzie trwa montaż zbrojeń przyczółków podpór oraz ich betonowanie. Na obiekcie 24PZŚg trwa wykonywanie dodatkowo wzmocnienia podłoża pod podporę, a na przejściu dla zwierząt dużych prace ziemne, betonowanie ławy oraz montowanie zbrojenia filarów na podporze P3. Na wiadukcie drogowym nr 18WD kontynuowane jest zbrojenie przyczółków dla podpór. Rozpoczęto prace przy budowie wiaduktu drogowego o numerze 21WD.

Wykonawca realizuje także przebudowę branży melioracyjnej w zakresie przebudowy drenażu melioracyjnego oraz umocnienia dna i skarp na cieku Stary Kanał. Kontynuuje układanie wodociągu, budowę rurociągu kablowego oraz linii napowietrznych dla sieci telekomunikacyjnej.

S19 odc. Podgórze – Kamień o dł. 10,5 km

Wykonawca (Budimex S.A.), kontynuuje odhumusowanie terenu i wykonywanie nasypów oraz wykopów drogowych. Rozpoczął też wymianę gruntów słabonośnych i prace związane z wykonaniem kolumn piaskowo – żwirowych.

W zakresie branży mostowej kontynuowany jest montaż zbrojenia ław fundamentowych oraz ich betonowanie dla obiektów 17PZM, 17.1PZM i 17.2PZM (przejścia dla zwierząt małych). Trwają też prace nad wykonaniem izolacji ław fundamentowych dla przejścia dla zwierząt małych (obiekt 17PZM) oraz wiaduktu w ciągu drogi ekspresowej 27WS. Wykonano kolejne platformy robocze pod palownice dla wiaduktu w ciągu drogi publicznej (obiekt 34WD). Wykonawca rozpoczął wbijanie pali fundamentowych dla obiektu 29PZŚd (przejście dolne dla zwierząt średnich) i wykonał próbne obciążenia dynamiczne pali fundamentowych..

Ponadto, trwają prace związane z przebudową kolizji branżowych i układaniem sieci.

S19 odc. Kamień – Sokołów Młp. Płn. o dł. 7,9 km

Oczekujemy na wydanie przez Wojewodę Podkarpackiego decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji (ZRID).

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top