Biznes

SARIA w Przewrotnem rozwiązała „śmierdzący” problem. Zakład został zmodernizowany

saria przewrotne

SARIA/Przewrotne. Dyrekcja zakładu SINOVA w Przewrotnem, poinformowała o zakończeniu modernizacji obiektu.

Celem inwestycji było zniwelowanie uciążliwości zapachowych, o których informowali mieszkańcy.

To chwila, na którą od lat czekali mieszkańcy Przewrotnego i okolic, ale także sama firma, bowiem problem, o którym mowa mógł być rozwiązany znacznie szybciej, co jednak utrudniały przeciągające się procedury administracyjne.

Głównym celem projektu inwestycyjnego była instalacja nowoczesnej instalacji antyodorowej, która eliminuje uciążliwości zapachowe, związane z działalnością zakładu. – We wrześniu 2023 r. z powodzeniem uruchomiliśmy nowoczesną płuczkę chemiczną, co stanowiło najważniejszy etap całego projektu. Wszystkie urządzenia na hali produkcyjnej zostały już do niej podłączone, a cała przestrzeń jest teraz wentylowana przez tzw. kubaturówkę. Powietrze z hal produkcyjnych zakładu wciągane jest do płuczki chemicznej, a następnie kierowane do biofiltra – informuje dyrektor zakładu, Tomasz Golonka.

Rezultaty przeprowadzonych w zakładzie modernizacji są istotnie odczuwalne. Potwierdzają to mieszkańcy Przewrotnego i okolic, którzy w trakcie styczniowego spotkania z dyrekcją zakładu otwarcie mówili o tym, że nastąpiła bardzo istotna poprawa.

Innowacje, które zostały wprowadzone w zakładzie już teraz spełniają unijne normy BAT, które zaczną obowiązywać dopiero w grudniu 2027 r.

Obecnie całe powietrze z hali produkcyjnej przekierowane jest do płuczki, w której związki odorogenne są poddawane oczyszczaniu. Przeprowadzone testy potwierdziły skuteczność płuczki. Poziom amoniaku w powietrzu procesowym został zredukowany ze 100 jednostek ppm do 10 ppm, z kolei siarkowodoru z 20 jednostek ppm do 1 ppm.

Powietrze procesowe po oczyszczeniu przez płuczkę chemiczną trafia do biofiltra, który neutralizuje pozostałe w nim związki do poziomu poniżej 1 ppm. Biofiltr to zbiornik otwarty wypełniony m.in. skarpiną drewnianą i włóknem kokosowym, które są siedliskiem bakterii deodoryzacyjnych, które neutralizują pozostałe w powietrzu związki odorowe.

Powstające w wyniku działania płuczki chemicznej ścieki trafiają, przez zbiornik buforowy do przyzakładowej oczyszczalni ścieków.  Podłączenie wyciągu powietrza ze zbiornika buforowego do płuczki chemicznej nastąpiło w grudniu 2023 roku. Takie rozwiązanie dodatkowo zabezpiecza cały system przed emisją odorantów.

Zbiornik buforowy był ostatnim etapem modernizacji całego systemu, mającego na celu eliminację uciążliwości zapachowych. System jest więc już w pełnifunkcjonalny i zamkniętypodkreśla Tomasz Golonka.

W zakładzie zostały również wymienione dmuchawy, w których stabilizowany magnetycznie wirnik zmniejsza tarcie, a tym samym hałas. Ponadto, zamontowano żaluzje akustyczne wokół skraplaczy. Są to urządzenia, które do tej pory emitowały najwięcej hałasu.

Działanie skraplaczy zostało zoptymalizowane, dzięki czemu działają krócej i zużywają mniej energii. Natomiast żaluzje akustyczne w znaczny sposób ograniczają emisję dźwięku wydobywającego się ze skraplaczy.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top