News

Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczono dyplomy najzdolniejszym uczniom

stypendium prezesa rady ministrów
fot. PUW w Rzeszowie

Stypendium. I wojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch wręczyły dziś dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości.

Może je otrzymać uczeń, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku szkolnym takie stypendia otrzyma 223 uczniów.

Jesteście doskonałym przykładem tego, że ciężka praca, wytrwałość, cierpliwość, wiele godzin spędzonych nad książkami przynosi wymarzone rezultaty. Serdecznie gratuluję i jestem przekonana, że to szczególne wyróżnienie stanie się dla was czynnikiem motywującym do dalszego rozwoju – powiedziała wicewojewoda Jolanta Sawicka.

Dzisiejsza uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów stypendystom ministra właściwego do spraw oświaty i wychowani oraz nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla nauczycieli.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top