Inwestycje

Uzdrowisko Horyniec zmodernizowane. Będą świadczone nowe usługi

uzdrowisko horyniec
Fot. B. Kozłowska

Uzdrowisko Horyniec. Nowa oferta i podniesienie jakości świadczonych usług – to efekt inwestycji prowadzonych w ostatnich latach w Uzdrowisku Horyniec.

Modernizacja uzdrowiska była możliwa dzięki wsparciu Funduszy Unijnych oraz dzięki podwyższeniu kapitału spółki przez województwo podkarpackie. 

Oddanie nowych inwestycji rozpoczęło się tradycyjnie przecięciem wstęgi, którego dokonano przed budynkiem Klinicznego Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznego Narządów Ruchu oraz Kliniczne Centrum Schorzeń Neurologicznych i Kardiologicznych.

Inwestycje, które uroczyście oddano do użytku, były realizowane w latach 2018-2021, a ich łączna wartość  wyniosła 38,6 mln złotych

uzdrowisko horyniec

fot. B. Kozłowska

W tym m.in. na nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny i wyposażenie pomieszczeń zabiegowych zostało przeznaczone ponad 7 mln złotych. Koszty zostały pokryte w głównej mierze dzięki podwyższeniu kapitału zakładowego przez samorząd województwa, wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego oraz ze środków własnych spółki. Łączne dokapitalizowanie ze środków województwa podkarpackiego w latach 2017-2020 wyniosło 27,3 mln złotych.Znaczenie tego montażu finansowego podkreślał marszałek Ortyl, który mówił też o inteligentnej specjalizacji regionu:

Samorząd województwa systematycznie inwestuje w uzdrowiska, które są niezwykle istotnym elementem, wręcz stanowiącym fundament naszej ważnej regionalnej specjalizacji, jaką jest jakość życia. Na inwestycje uzdrowiskowe patrzymy również przez pryzmat dbałości o zdrowie i kondycję mieszkańców Podkarpacia. Jak ważne jest lecznictwo uzdrowiskowe pokazała pandemia, której skutki nadal dotkliwie odczuwamy – mówi marszałek Władysław Ortyl. 

Prezes uzdrowiska, Dorota Czyż dziękowała podczas uroczystości marszałkowi oraz radnym województwa za podjęcie decyzji o wielomilionowych inwestycjach oraz zapewniła, że ma kolejne pomysły na rozwój horynieckiego uzdrowiska.

W ramach licznych zadań dobudowano m.in. nowe skrzydło Domu Zdrojowego oraz przebudowano Zakład Przyrodoleczniczy

Realizacja projektów pozwoliła na stworzenie nowej oferty i podniesienie jakości świadczonych usług uzdrowiska. Jednym z celów, jakie spółka osiągnęła w wyniku tych inwestycji, jest poszerzenie katalogu świadczonych usług medycznych o diagnostykę i rehabilitację schorzeń narządów ruchu oraz kardiologicznych i neurologicznych.

Drugim zasadniczym efektem jest znaczące zwiększenie bazy noclegowej o ponad 115 miejsc oraz gruntowna modernizacja funkcjonalna przestrzeni i pomieszczeń użytkowych. 

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top