Inwestycje

W Mielcu mają powstać nowe mieszkania. Chodzi o budowę 6 bloków

mielec nowe miaszkania sim

Mielec/Mieszkania. Miasto planuje budowę nowych mieszkań przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową Południe Sp. z o.o. (SIM) na terenie miasta.

Ma powstać sześć czterokondygnacyjnych budynków wielorodzinnych na skrzyżowaniu ulic Powstańców Warszawy, Witosa i Kahla.

Dwa z tych budynków będą jednoklatkowe i będą zawierały łącznie 64 lokale mieszkalne, natomiast cztery będą dwuklatkowe z 192 lokalami mieszkalnymi, co daje łącznie 256 lokali o powierzchniach od 27 m2 do 60 m2, w tym 48 lokali M1, 144 lokali M2 i 64 lokali M3.

Nowe budynki będą wyposażone w instalację fotowoltaiczną obsługującą części wspólne. Większość mieszkań będzie miała dostęp do komórek lokatorskich, a pozostałe będą zawierały pomieszczenia gospodarcze.

nowe mieszkania w mielcu sim

Dostęp do osiedla będzie możliwy poprzez trzy zjazdy z ulic Kahla i Powstańców Warszawy, oraz sieć wewnętrznych dróg z 312 miejscami parkingowymi na powierzchni oraz 96 miejscami w podziemnych garażach. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zostały zatwierdzone przez Starostę Powiatu Mieleckiego, który również wydał pozwolenie na budowę.

Lokale mieszkalne będą przeznaczone na wynajem lub na wynajem z możliwością wykupu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawach dotyczących działalności społecznych inicjatyw mieszkaniowych.

Proces rekrutacji najemców będzie przeprowadzony przez Gminę Miejską Mielec na podstawie przyjętych kryteriów.

Rada Miejska w Mielcu wyraziła zgodę na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej oraz wniesienie wkładu pieniężnego w postaci dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości i projektu budowlanego. W zamian, Gmina Miejska Mielec objęła udziały w Spółce.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii udzielił wsparcia finansowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Południe. Gmina Miejska Mielec otrzymała wsparcie w wysokości 10% kosztów inwestycji, co stanowiło kwotę 5.142.358,00 zł. Wsparcie to zostało przekazane do Spółki, a w zamian Gmina objęła nowe udziały.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top