Inwestycje

W Przemyślu powstaje nowy most. Wmurowano kapsułę czasu. Co zawiera?

przemyśl nowy most budowa
Fot. G. Janiszewski

Przemyśl/Nowy most. Pod filarem budowanego mostu kolejowego w Przemyślu wmurowana została kapsuła czasu.

Nowy most, który zapewni sprawny i bezpieczny ruch kolejowy na trasie Kraków – Medyka powstaje w Przemyślu. Nowy obiekt zostanie wybudowany między 100-letnimi przęsłami, które już zostały przesunięte na miejsce docelowe. Przy moście została wmurowana kapsuła czasu.

Jak przypomniał uczestniczący w sobotniej uroczystości wmurowania kapsuły szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, w kwietniu 2021 roku w Ministerstwie Infrastruktury finalizowano sprawę budowy nowego mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu, dla kolei dużych prędkości.

„Ustaliliśmy wtedy, że zachowany zostanie historyczny charakter obiektu, a nowy most zostanie wybudowany między zabytkowymi, ponad 100-letnimi przęsłami, ratując w ten sposób zabytkowy krajobraz miasta” – powiedział Kuchciński.

„Prace są intensywne, a dziś wmurowaliśmy kapsułę czasu. Most nad Sanem jest miejscem symbolicznym, swoje przeszedł przed II wojną światową, a podczas wojny był świadkiem krwawych walk i wsparciem podczas ucieczek. Chcemy także wzbogacić tę przestrzeń i zapewnić zarówno mieszkańcom, jak i turystom plenerowe obcowanie ze sztuką” – zaznaczył.

Zwrócił uwagę na rolę w tej kwestii Muzeum Ziemi Przemyskiej, które włączy się w projekt, jako organizator wystaw na pozostawionym dla pieszych starym moście.

We wmurowanej w sobotę kapsule czasu znalazło się wspólne zdjęcie uczestniczących w uroczystości, w tym m.in. Marka Kuchcińskiego i prezydenta Przemyśla Wojciecha Bakuna, a także dwie dzisiejsze gazety i podpisane pismo z przedstawioną po krótce historią mostu kolejowego.

Powstająca w Przemyślu nowa przeprawa będzie zawierała elementy zabytkowej konstrukcji. Powstaje bowiem między trzema zabytkowymi przęsłami istniejącej przeprawy kolejowej, które zostały już przesunięte i posadowione na nowe, docelowe podpory.

Nowy obiekt zapewni sprawne i bezpieczne podróże pociągiem m.in. z Przemyśla do Rzeszowa, Krakowa, czy na Dolny Śląsk.

Jest to kontynuacja inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie nr 91 Kraków – Medyka. Inwestycja, za ponad 60 mln zł netto, jest współfinansowana ze środków unijnych POIiŚ.

„Inwestycje PLK SA, realizowane przy efektywnym wykorzystaniu środków unijnych m.in. z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, sprzyjają rozwojowi polskiej kolei, jako ekologicznego środka transportu. Budowa nowych obiektów, w tym na Podkarpaciu, ma istotne znaczenie w podróży pociągiem i dla przewozów towarów. Zapewnia sprawność i bezpieczeństwo ruchu kolejowego” – podkreślił Radosław Celiński, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP PLK S.A. przekazała, że powstały już nowe przyczółki, a kolejne roboty obejmują filary, m.in. zbrojenia i wykonanie ław fundamentowych. Wzdłuż toru nr 2, od strony Medyki, scalane są elementy docelowych konstrukcji obiektu. Wykonanie „by-passu”, umożliwia prowadzenie ruchu w trakcie realizowanych robót budowalnych.

Efektem inwestycji będą dwie nitki nowych mostów, które zagwarantują sprawne i bezpieczne podróże koleją.

„Przewoźnicy zyskają lepsze warunki do tworzenia atrakcyjnej oferty dla pasażerów. Z korzyścią dla miasta, zachowane zostaną zabytkowe elementy kolejowej przeprawy. Jedna nitka posłuży do zaadaptowana na ścieżkę pieszo-rowerową, druga zostanie wykorzystana przez Muzeum Ziemi Przemyskiej” – dodała.

W listopadzie br., planowane jest oddanie jednego nowego toru na moście do ruchu pociągów, a drugiego – w grudniu.

W ramach inwestycji kolejowej, pod mostem przewidziano także zakres prac drogowych. Dzięki temu korzystnie zmieni się system komunikacji miejskiej w Przemyślu.

Prace pod obiektem mają się zakończyć w pierwszym kwartale 2024 r.

Inwestycja PLK SA w Przemyślu realizowana jest w ramach projektu: „Poprawa stanu technicznego obiektów inżynieryjnych, etap II”. Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa spójności sieci kolejowej, wzrost bezpieczeństwa i konkurencyjność transportu kolejowego.

(PAP)

przemyśl nowy most budowa

fot. Grzegorz Janiszewski

przemyśl nowy most budowa

fot. Grzegorz Janiszewski

przemyśl nowy most budowa

fot. Grzegorz Janiszewski

List do potomnych:

Przemyśl, 8 lipca 2023 roku

Drodzy Mieszkańcy Przemyśla i Przyjaciele z przyszłości, 8 lipca 2023 roku została umieszczona kapsuła czasu przypominająca historię mostu nad Sanem w Przemyślu.

Pierwszy most kolejowy na rzece San powstał w 1860 roku w związku z budową linii kolejowej łączącej Wiedeń ze Lwowem. Kolejny, stalowy, który powstał w latach 1890-1891 dotrwał do naszych czasów. Nowy most miał trzy charakterystyczne podwójne przęsła w konstrukcji kratownicowej. Na moście były dwa tory, umożliwiające mijanie się pociągów. Po dwa przyczółki były w korycie rzeki i na jej brzegach. Miejska legenda mówi, że most został zaprojektowany przez biuro Gustave’a Eiffla, jednak nie jest to nigdzie potwierdzone.

W czasie obu wojen na moście miały miejsce liczne walki, a sam most był kilkakrotnie wysadzany. Po II wojnie światowej odbudowano most wykorzystując jego dawną konstrukcję. Od tego czasu most w obecnym kształcie jest ważnym elementem linii kolejowej Kraków – Medyka.

Z inicjatywy władz samorządowych województwa podkarpackiego oraz Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły modernizację mostu w sierpniu 2022 roku. Przygotowania do remontu trwały kilka lat. W tym czasie wypracowano koncepcję, która usprawni ruch kolejowy na ważnej linii przy zachowaniu zabytkowego charakteru obiektu. Istniejące zabytkowe przęsła są rozsunięte a między nimi powstała nowa, dwutorowa konstrukcja pozwalająca na przejazd pociągów pasażerskich i ciężkich składów towarowych bez ograniczania prędkości. Jedno z zabytkowych przęseł będzie zaadoptowane na ścieżkę pieszo-rowerową łączącą dwie części miasta. Na drugim Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej planuje wystawę plenerową.

 

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top