Praca

63% badanych uchodźców z Ukrainy zamierza podjąć pracę w Polsce

praca ukrainiec ukraińcy zarobki zatrudnienie

63 proc. uchodźców z Ukrainy zamierza podjąć pracę zarobkową w czasie pobytu w Polsce – wynika z badania przygotowanego przez EWL Group wraz ze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Z badania wynika, że 30 proc. uchodźców deklaruje chęć pozostania w Polsce na dłużej, 56 proc. zamierza wrócić do Ukrainy zaraz po zakończeniu działań wojennych.

„Zdecydowana większość uchodźców z Ukrainy (aż 63 proc.) zamierza podjąć prace zarobkową w czasie pobytu w Polsce. tylko co piąty respondent deklaruje utrzymywanie się z własnych środków finansowych. (20 proc.). Jednak słaba znajomości języka polskiego, struktura płci uchodźców, a także konieczność zapewnienia opieki małoletnim dzieciom, może powodować trudności w odnalezieniu się na polskim rynku pracy. Szczególnie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że prawie 70 proc. uchodźców chce mieszkać w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców” – napisano w raporcie przygotowanym przez EWL Group wraz z Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Z badania wynika, że 82 proc. uczestników badania nie miało doświadczenia pracy w Polsce. 45 proc. jako największą obawę życia za granicą wymieniło trudności w znalezieniu zatrudnienia w Polsce.

Autorzy raportu wskazali, że gotowość do relokacji pozostaje niska.

„Aż 72 proc. zamierza pozostać w regionach w których przebywają. Biorąc pod uwagę fakt, że 63 proc. uchodźców przyjechało do naszego kraju z dziećmi, brak chęci do zmiany nie powinien zaskakiwać” – napisali.

Z raportu wynika, że 30 proc. uchodźców deklaruje chęć pozostania w Polsce na dłużej.

„Część badanych nie zamierza jednak pozostać w Polsce na dłużej i nie chce także wracać do ojczyzny (12 proc.). Najczęściej wskazują oni takie kierunki docelowej migracji jak Niemcy (26 proc.), Stany Zjednoczone (16 proc.), Wielka Brytania (11 proc.) oraz Szwecja (10 proc.)” – napisano.

„Tym niemniej, większość uchodźców zamierza wrócić do Ukrainy zaraz po zakończeniu działań wojennych (56 proc.)” – dodano.

Wśród badanych 17 proc. przed wojną wykonywało zawód wykwalifikowanego specjalisty, 15 proc. było pracownikami sektora edukacji, 14 proc. pracowało w usługach, 13 proc. w sprzedaży lub handlu, 7 proc. stanowili pracownicy fizyczni, 7 proc. pracownicy biurowi, 5 proc. menedżerowie, 5 proc. ratownicy i pielęgniarki, 5 proc. studenci i uczniowie, 3 proc. przedsiębiorcy, 2 proc. pracownicy sektora IT, 1 proc. lekarze.

Według autorów raportu, wśród uchodźców 94 proc. stanowią kobiety.

„Dotychczas, to mężczyźni stanowili trzon migracyjny wśród Ukraińców. W wyniku działań wojennych tendencja ta uległa nagłemu i silnemu odwróceniu. Niewiele natomiast zmieniła się struktura wieku. W dalszym ciągu najbardziej mobilną grupę stanowią osoby w wieku między 25 a 45 rokiem życia. Może to wynikać z jednej strony z większej odwagi do poszukiwania bezpieczeństwa poza granicami własnego kraju, z drugiej zaś może być związane z ochroną dzieci przed zagrożeniem ze strony wojsk rosyjskich. Prawie 2/3 uchodźców z Ukrainy przyjechało bowiem do Polski z dziećmi poniżej 18 roku życia (63 proc.)” – wskazano.

Średnia wieku uchodźców w badaniu wyniosła 38 lat.

Z badania wynika, że 61 proc. badanych uchodźców posiadało wyższe wykształcenie, 26 proc. deklarowało znajomość języka polskiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym, a 55 proc. znajomość języka angielskiego.

Badanie przeprowadzono wśród uchodźców z ukrainy przebywających w Polsce. Zostało przeprowadzone w dniach 23 marca – 2 kwietnia na próbie liczącej 400 dorosłych osób (które przyjechały do Polski po 24 lutego), za pomocą indywidualnych wywiadów bezpośrednich.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top