Praca

Krosno: jest praca w PGNiG Technologie. Spółka szuka kilku pracowników

pgnig technologie krosno
fot. PGNiG Technologie

Krosno/Praca. PGNiG Technologie jest wykonawcą w zakresie budowy i produkcji infrastruktury górniczej.

Firma specjalizuje się w zakresie usług projektowania, budowy, uruchamiania i eksploatacji kopalń ropy naftowej i gazu ziemnego, podziemnych magazynów gazu, tłoczni gazu oraz rurociągów przesyłowych.

Spółka produkuje sprzęt do powierzchniowego wyposażenia odwiertów i urządzenia ciśnieniowe oraz świadczymy usługi obróbki maszynowej metali.

Oferty pracy (PGNiG Technologie/Krosno)

Kierownik Budowy

Twój zakres obowiązków

 • Realizacja projektów inwestycyjnych o charakterze infrastrukturalnym i przemysłowym
 • Bezpośredni nadzór nad realizacją robót w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogramy
 • Zarządzanie zespołem pracowniczym
 • Koordynacja prac podwykonawców
 • Bieżące raportowanie przebiegu prac na budowie
 • Zarządzanie sprzętem własnym i wynajętym na potrzeby realizowanych kontraktów
 • Nadzór nad dokumentacją kontraktową
 • Współpraca z inwestorami i konsorcjantami

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
 • Mile widziane 3-letnie doświadczenie zawodowe polegające na należytym i osobistym udziale w realizacji projektów w charakterze Kierownika Budowy lub Kierownika Robót
 • Mile widziane uprawnienia w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej
 • Dobra znajomość obsługi MS Office, MS Project, AutoCad
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność zarządzania i prowadzenia pracy zespołowej
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Inicjatywa i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów
 • Dyspozycyjność i elastyczność
 • Prawo jazdy kat. B
 • Dokładność i terminowość w realizacji działań
 • Wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność

Oferują

 • Pracę w rozwijającej się stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych

Inżynier Budowy

Twój zakres obowiązków

 • Administrowanie biurem budowy w terenie
 • Tworzenie zamówień dla potrzeb budowy w systemie SAP
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na usługi zewnętrzne związane z transportem, sprzętem ciężkim i innymi usługami na budowie
 • Wprowadzanie czasu pracy pracowników do systemu SAP
 • Wprowadzanie czasu pracy sprzętu do systemu SAP
 • Kontrola merytoryczna faktur
 • Prowadzenie ewidencji raportów
 • Tworzenie harmonogramów na potrzeby budowy
 • Nadzór nad dokumentacją sprzętu zaangażowanego na budowie
 • Przygotowanie korespondencji ze stronami zaangażowanymi w realizację budowy
 • Rozliczanie delegacji i posiłków regeneracyjnych
 • Wsparcie kierownika budowy w opracowaniu dokumentacji „red correct”
 • Praca w oddelegowaniu na zadania realizowane przez Spółkę

Wymagania

 • Wykształcenie średnie/wyższe o profilu technicznym
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Mile widziana znajomość systemu SAP
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Samodzielność, dyspozycyjność, gotowość do pracy w delegacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pracy pod presją i odporność na stres
 • Prawo jazdy kat B

Oferują

 • Pracę w rozwijającej się stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych

Konstruktor

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie prac konstrukcyjnych związanych z projektowaniem urządzeń dla górnictwa nafty i gazu lub urządzeń ciśnieniowych
 • Opiniowanie dokumentacji konstrukcyjnej dostarczonej przez klienta
 • Współpraca z jednostkami zewnętrznymi m.in. jednostkami notyfikującymi
 • Bieżąca aktualizacja dokumentacji i instrukcji związanych z zakresem przydzielonej odpowiedzialności

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne ( mgr inż.) z dziedziny mechaniki i budowy maszyn
 • Znajomość oprogramowania CAD (AutoCad, Inventor)
 • Znajomość obsługi pakietu MS Office
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej oraz posługiwania się narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność wykonywania obliczeń z zakresu mechaniki i wytrzymałości
 • Odpowiedzialność, innowacyjność, asertywność, zaangażowanie
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność priorytetyzacji zadań, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Co najmniej 2 letnia udokumentowana praca na stanowisku konstruktora/projektanta
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się normami w języku angielskim

Mile widziane

 • Umiejętność samodzielnego projektowania
 • Znajomość obowiązujących norm, przepisów i dyrektyw
 • Umiejętność samokształcenia
 • Umiejętność posługiwania się programami wspomagającymi obliczenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Ambicja, pracowitość, otwartość, umiejętność nawiązywania kontaktów
 • Kandydat powinien być: Bezkonfliktowy, komunikatywny, koleżeński, dobrze integrujący się ze środowiskiem; Dyspozycyjny

Oferują

 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych

Spawalnik

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie i nadzór jakościowy nad pracami spawalniczymi ciśnieniowych rurociągów technologicznych, przesyłowych i obiektów towarzyszących
 • Rozwiązywanie bieżących problemów związanych z jakością prac spawalniczych
 • Weryfikacja podwykonawców, materiałów i uprawnień spawaczy
 • Koordynacja badań nieniszczących złączy spawanych
 • Prowadzenie dokumentacji wykonywanych robót spawalniczych, w tym dzienników spawania, dzienników cięcia, rysunków izometrycznych z rozmieszczeniem spoin, księgi rurociągu, sprawozdań z badań wizualnych
 • Udział w odbiorach technicznych z przedstawicielami Nadzoru Inwestorskiego, UDT i Jednostek Notyfikowanych
 • Przestrzeganie prawidłowego funkcjonowania procedur i instrukcji wynikających ze Zintegrowanych Systemów Zarządzania obowiązujących w Spółce
 • Wykonywanie powyższych zadań i innych poleceń przełożonego zgodnie z obowiązującymi procedurami, wytycznymi PGNiG Technologie oraz obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania

 • Uprawnienia min. IWT / EWT (Międzynarodowy / Europejski Technolog Spawalnik; mile widziany certyfikat kompetencji)
 • Uprawnienia do badań wizualnych VT-2 (mile widziany certyfikat kompetencji)
 • Znajomość obsługi programów z zakresu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz programów inżynierskich Autocad / Zwcad
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata w zakresie budowy rurociągów i/lub obiektów technologicznych w budownictwie energetycznym lub przemysłowym
  Prawo jazdy kat. B
 • Dobra organizacja pracy
 • Samodzielność i dyspozycyjność (praca w delegacji)
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, odporność na stres

Oferują

 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych i emerytalnych

Ślusarz

Twój zakres obowiązków

 • Wykonywanie prac ślusarskich zgodnie zobowiązującą dokumentacją technologiczną i konstrukcyjną
 • Przygotowywanie detali do spawania
 • Ustawianie detali do spawania
 • Przygotowywanie detali do śrutowania
 • Wykonywanie prac ślusarskich przy pomocy elektronarzędzi
 • Montaż i demontaż urządzeń
 • Pakowanie gotowych wyrobów i przygotowanie do wysyłki

Wymagania

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe o profilu technicznym w zawodzie ślusarz
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego
 • Doświadczenie praktyczne na stanowisku ślusarz
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi
 • Umiejętność posługiwania się elektronarzędziami
 • Samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Dyspozycyjność (praca w systemie 2 zmianowym)

Mile widziane

 • Uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych drogą radiową

Oferują

 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami

Spawacz – Ślusarz

Twój zakres obowiązków

 • Przygotowanie stanowiska pracy, sprzętu spawalniczego i niezbędnych materiałów podstawowych i dodatkowych do spajania
 • Sprawdzenie wymiarów spajanych elementów na ich zgodność z dokumentacją techniczną
 • Sprawdzenie prawidłowości przygotowania krawędzi spawanych elementów
 • Wykonywanie spoin zgodnie z wymaganą technologią
 • Wykonywanie prać ślusarskich np. ustawianie elementów do spawania, czyszczenie spoin
 • Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń spawalniczych przed procesem spajania oraz ich obsługa
 • Nadzór nad dokumentacją techniczną

Wymagania

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe
 • Posiadanie aktywnych uprawnień spawalniczych wydanych przez uznaną jednostkę certyfikującą np. UDT , IS (Instytut Spawalnictwa), TÜV w zakresie spawania doczołowego blach i rur w metodach spawania: 135 (MAG), 141 (TIG) – stale czarne, białe mile widziane
 • Podstawowa znajomość rysunku technicznego
 • Doświadczenie w spawaniu obiektów technologicznych (np. zbiorniki, rurociągi) lub konstrukcji stalowych
 • Udokumentowane doświadczenie zawodowe min. 2 letnie
 • Doświadczenie praktyczne na stanowisku ślusarz
 • Umiejętność posługiwania się podstawowymi narzędziami pomiarowymi i elektronarzędziami
 • Dyspozycyjność (praca w systemie 2 zmianowym)
 • Sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole

Mile widziane

 • Uprawnienia do obsługi suwnic sterowanych drogą radiową

Oferują

 • Pracę w rozwijającej się i stabilnej firmie z Grupy Kapitałowej ORLEN S.A.
 • Możliwość rozwoju zawodowego, zdobywanie wiedzy oraz uprawnień
 • Różnorodność zadań i interesujące wyzwania zawodowe
 • Przyjazną atmosferę pracy
 • Kontakt z nowoczesnymi technologiami

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie pracuj.pl (wpisz „PGNiG Technologie”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top