Poradnik

Baza informacji kredytowej

Baza informacji kredytowej 1

Proces starania się o kredyt jest dość złożony, nie wystarczy bowiem przyjść do banku i złożyć zapotrzebowanie na dodatkowe fundusze.

Trzeba jeszcze udowodnić, że jest się w stanie pożyczone pieniądze zwrócić. Bank weryfikuje tzw. zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów, jego obowiązkiem jest oszacowanie ryzyka związanego z przyznaniem środków kredytobiorcy. Trzeba wziąć pod uwagę, że banki nie dysponują własnymi środkami, ale przyznają kredyty wykorzystując zdeponowane środki klientów. Muszą więc działać ostrożnie. Jak mogą dokonać analizy wypłacalności klienta, jak zbadać, czy kredytobiorca będzie miał możliwość płacić comiesięczne raty? Z pomocą przychodzi BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej, gdzie zgromadzone są informacje na temat uczestników rynku finansowego.

Czym jest BIK i jak działa?

BIK powstał z inicjatywy Związku Banków Polskich oraz banków, w październiku 1997 roku. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest art. 105 ust. 4 Prawa bankowego, który mówi o możliwości powołania do życia instytucji, która może gromadzić, przetwarzać i udostępniać informacje bankom, instytucjom finansowym i innym upoważnionym do udzielania kredytów. Te informacje to nic innego, jak dane na temat kredytobiorców i ich sposobie spłaty należności. W bazie informacji kredytowej znajdzie się każdy, kto zaciągnął kredyt, korzysta z karty kredytowej czy też debetów na koncie. Jak wygląda proces przetwarzania informacji? Jest to bardzo prosta procedura. Kiedy np. kredytobiorca składa wniosek o przyznanie kredytu w banku, ten przesyła te informacje do BIK-u. Gdy bank przyzna kredyt, aktualizuje dane w BIK-u, wysyłając regularnie informacje, jak klient spłaca swój kredyt. Dlatego też dane, które gromadzone są w Biurze Informacji Kredytowej są zarówno pozytywne, jak negatywne: spłacanie rat w terminie, opóźnienia, kolejne zapytania o przyznanie kredytu, wykorzystanie debetów na koncie i inne. Bank, który chce sprawdzić swojego potencjalnego klienta może sprawdzić, jak radzi sobie ze spłatą różnego rodzaju zobowiązań. Taka wiedza pozwala podjąć odpowiednią decyzję.

Więcej o BIK można przeczytać na: https://spiralazadluzenia.pl/czyszczenie-bik/

Oferta BIK

BIK oferuje przede wszystkim raporty dostarczając informacji na temat klientów banków, SKOK-ów czy podmiotów pozabankowych. Wygenerowane raporty służą pomocą przy ocenie zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców, co jest wsparciem w procesie szacowania ryzyka kredytowego. Sprawdzają się również podczas identyfikowania sytuacji, które mają znamiona próby wyłudzenia. Co ważne, informacje te dotyczą zarówno klientów indywidualnych, fizycznych, jak przedsiębiorców. Każdy raport może zostać wzbogacony o ocenę punktową. Jest to tzw. scoring, który powstaje na podstawie porównania profilu potencjalnego klienta z profilem innych osób, które otrzymały i spłacają kredyt. Wynik podawany jest w punktach, a im więcej punktów otrzyma przyszły kredytobiorca (jego profil zbliżony będzie do profili klientów spłacających kredyty w terminie), tym większa szansa na kredyt. Wyższa ocena punktowa decyduje również o lepszych warunkach przyznanego kredytu (np. niższa marża). Warto w tym miejscu podkreślić, że banki mają obowiązek korzystać ze scoringu (wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego), zaś firmy pożyczkowe mogą, ale nie muszą. Jednocześnie należy dodać, że zdolność kredytowa nie zależy jedynie od scoringu. Główne korzyści współpracy z BIK to informacje z niemal całego sektora finansowego, przeciwdziałanie wyłudzeniom, zarządzanie ryzykiem, ale również indywidualne oferty dostosowane do potrzeb klientów.

BIK nie tylko dla instytucji finansowych

Warto zaznaczyć, że korzyści z korzystania z bazy informacji BIK mogą czerpać nie tylko instytucje finansowe, ale każdy z nas. Możliwość sprawdzania swojej własnej zdolności kredytowej pomaga w podejmowaniu odpowiednich decyzji. Podglądanie wskaźnika umożliwia kontrolowanie na bieżąco wszystkich swoich należności i szybką reakcję w wypadku wystąpienie choćby najmniejszego opóźnienia w spłacie. Śledzenie swojej punktacji, czy też sytuacji finansowej pomaga w budowaniu pozytywnej historii kredytowej, która ma zasadnicze znaczenie w przypadku konieczności uzyskania pomocy finansowej.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top