Inwestycje

Bieszczady: na 51 przejściach dla pieszych zwiększy się bezpieczeństwo. GDDKiA podpisała umowę

przejście dla pieszych

GDDKiA podpisała umowę na poprawę bezpieczeństwa na 51 przejściach dla pieszych zlokalizowanych na DK84.

To kolejne inwestycje z Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej, które w znaczący sposób wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Wykonawcą prac jest spółka TIOMAN GROUP z Ostaszewa. Wartość umowy wynosi 3 869 476,68 zł, a termin realizacji to 10 miesięcy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

W ramach zamówienia przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych infrastruktury dla pieszych w postaci oświetlenia dedykowanego przejść dla pieszych ze strefami przejściowymi/bez stref przejściowych w ciągu DK84.

W ramach tego zadania doświetlimy łącznie 51 przejść dla pieszych, które zlokalizowane są w m. Sanok (1 szt.), Zagórz (7 szt.), Lesko (18 szt.), Uherce Mineralne (1 szt.),  Olszanica (3 szt.), Stefkowa (1 szt.), Ustjanowa Dolna (1 szt.), Ustrzyki Dolne (19 szt.).

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej

Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) na lata 2021 – 2024 jest pierwszym samodzielnym programem wieloletnim z obszaru infrastruktury bezpieczeństwa ruchu drogowego na tak dużą skalę. Podejmowane w ramach Programu przez nas działania są ukierunkowane na zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej – a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar.

PBID określa cele i priorytety inwestycyjne, wskazuje poziom i źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Głównym celem działań jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Program jest spójny ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku a także komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Na ten cel z Krajowego Funduszu Drogowego przeznaczonych jest 2,5 mld zł.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top