Inwestycje

Droga powiatowa Szebnie-Chrząstówka-Przybówka do rozbudowy. PZD w Jaśle szuka wykonawcy

szebnie chrząstówka przybówka

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle ogłosił przetarg na rozbudowę drogi powiatowej Szebnie-Chrząstówka-Przybówka.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu 26.04.2024r.

Nazwa zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1845R Szebnie – Chrząstówka – Przybówka w km 1+960 – 2+000 wraz z rozbiórką mostu i wykonaniem przepustu w km 1+979 na potoku Szebnianka w miejscowości Chrząstówka.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Roboty związane z rozbiórką mostu i budową nowego przepustu o roboty przygotowawcze w tym skierowanie ruchu na objazd tymczasowy o rozbiórce istniejącego mostu wraz z dojazdami na odcinku obowiązywania.

-roboty ziemne związane z poszerzeniem korony drogi, umocnieniem skarp i dna potoku, wymiany gruntu pod dnem przepustu
-odwodnienie korpusu drogowego tj. wykonanie ścianek przepustu, części przelotowej przepustu, kanalizacji deszczowej z rur HDPE Ø500, Ø600, Ø800
-wykonaniu podbudowy z warstw mrozoodpornych i z betonu asfaltowego
-wykonaniu nawierzchni bitumicznej
-umocnienie skarp, rowów i ścieków płytami ażurowymi i korytkami ściekowymi betonowymi
-ustawienie barier ochronnych stalowych
-wykonaniu chodników z kostki brukowej na przepuście i w jego obrębie
-wykonaniu izolacji powłokowych bitumicznych „na zimno” i arkuszowych
-montażu stalowych bariero-poręczy
-umocnieniu skarp koszami siatkowo kamiennymi wykonaniu robót porządkowych
-inwentaryzacja powykonawcza

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jego zatwierdzeniem i uzyskaniem zgód na wejście w teren dla działek objętych objazdem tymczasowym.

Termin składania ofert upływa z dniem 2024-05-14 o godz. 10:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top