Inwestycje

Bieszczady wzbogaciły się o kolejne przebudowane odcinki dróg

bieszczady nowe drogi
fot. UG Komańcza

Bieszczady. W Wysoczanach w gminie Komańcza poświęcono i oficjalnie oddano do użytku przebudowane drogi.

Na zadanie zatytułowane „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza” przeznaczono ponad 2,8 mln złotychz czego aż ponad 2,7 mln złotych to dofinansowanie z Polskiego Ładu. 

W gminie Komańcza zrealizowano zadanie, które składało się z trzech inwestycji. Przebudowano drogi w miejscowościach: Wysoczany – wartość inwestycji to nieco ponad 1 milion złotych, Komańcza o wartości inwestycji prawie 850 tysięcy złotych oraz w Smolniku – o wartości ponad 860 tysięcy złotych.

Zadanie miało na celu poprawę spójności połączeń drogowych pomiędzy drogami gminnymi i wojewódzkimi. W jego ramach wykonano szereg inwestycji polegających m.in. na wzmocnieniu podbudowy kruszywem, położeniu nowych nawierzchni asfaltowych, wykonaniu oraz uzupełnieniu poboczy, wykonaniu nowych zjazdów, przepustów oraz rowów melioracyjnych. W efekcie zwiększono parametry techniczne i eksploatacyjne infrastruktury drogowej. 

Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK.

źródło: Samorząd Podkarpacki

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top