Inwestycje

Branżowe Centra Umiejętności (BCU) na Podkarpaciu. Będzie ich więcej

bcu branżowe centrum umiejętności
fot. PUW w Rzeszowie

Na Podkarpaciu powstaną Branżowe Centra Umiejętności (BCU).

Symboliczne czeki na ich realizację o łącznej wartości 59 mln zł odebrali w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie beneficjenci projektu.

Formuła BCU jest nowością w systemie oświaty, wykraczającą poza dotychczasowe tradycyjne modele kształcenia, szkolenia i doskonalenia zawodowego. Centra będą zaawansowanymi technologicznie ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy branż.

Na Podkarpaciu takie miejsca powstaną w Krośnie, Przemysłu, Nisku, Jarosławiu i Trzcianie.

W naszym województwie centra będą dotyczyć dziedzin takich jak elektronika, geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe, energetyka, pomoc społeczna i technika weterynaryjna. To realizacja koncepcji centrów doskonałości zawodowej, będąca wyjściem naprzeciw potrzebom gospodarki i oczekiwaniom pracodawców. Cieszę się, że takie miejsca powstaną także w naszym regionie, a dziedziny, których będą dotyczyć pokazują też specjalizacje poszczególnych powiatów i mam nadzieję, że będzie to znaczący impuls, zachęta zwłaszcza  dla ludzi młodych do tego, aby decydowali się na wybór konkretnych zawodów i zdobywali praktyczne umiejętności w trakcie procesu edukacyjnego – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Inwestycja za ponad 1,4 mld zł w skali kraju polega na utworzeniu 120 nowoczesnych branżowych centrów umiejętności w partnerstwie podmiotów branżowych oraz organów prowadzących szkoły kształcące w zawodach i centra kształcenia zawodowego.

Branżowe Centra Umiejętności będą łączyć szkoły, centra kształcenia zawodowego, uczelnie, przedstawicieli branż i przedsiębiorstw do współpracy w zakresie kształcenia nowoczesnych kadr dla gospodarki lokalnej i ogólnokrajowej. Tworzone będą przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego.

Wśród dziedzin, w których powstaną centra znajdą się także branże kluczowe dla rozwoju przemysłu, w tym m.in. automatyka, robotyka, mechatronika, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, energetyka odnawialna, transport, spedycja i logistyka, czy przetwórstwo spożywcze.

Dzięki zaangażowaniu branż, projekty te połączą w jeszcze większym stopniu biznes z edukacją zawodową i zapewnią trwałą współpracę pomiędzy branżami, szkołami zawodowymi i uczelniami.

Będą miały charakter przekrojowy i uzupełnią istniejącą ofertę kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa ponadpodstawowego i szkolnictwa wyższego.

Centra, które powstaną w naszym województwie dotyczą następujących dziedzin:

elektronika – Powiat Jarosławski  (Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu; partner: Stowarzyszenie Elektryków Polskich) – 13 000 000 zł;

geologia, górnictwo otworowe i sieci gazowe – Gmina Miasto Krosno (Zespół Szkół Naftowo-Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie; partner: Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego) – 11 000 000 zł;

energetyka – Powiat Niżański (Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku; partner: Stowarzyszenie Polskich Energetyków) – 15 000 000 zł;

pomoc społeczna – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Przemyślu (Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu) – 10 000 000 zł;

technika weterynaryjna – Powiat Rzeszowski (Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie; partner: VERUS Związek Hodowców Zwierząt i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego – Stowarzyszenie) ­– 9 999 922,78 zł.

źródło: PUW Rzeszów

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top