Inwestycje

Co dalej z obwodnicą Nowej Dęby? Są pewne problemy ale rozmowy trwają

obwodnica nowej dęby

Nowa Dęba/Obwodnica. Odbyło się spotkanie w GDDKiA w sprawie obwodnicy i wspólnych zadań.

Burmistrz Nowej Dęby wraz z Kierownikiem Referatu Inwestycji i Rozwoju UMiG oraz przedstawicielami sołectwa Rozalin przeprowadzili spotkania z Dyrekcją Generalną Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie dotyczące dalszych planów dotyczących obwodnicy Nowej Dęby oraz jej trasy.

Próba przeniesienia ronda obwodnicy na drogę powiatową między Rozalinem a Kaczakami, nieco dalej od Rozalina, napotyka na trudności związane z kosztami przebudowy linii wysokiego napięcia.

Omawiano również kwestię linii gazowniczej wysokociśnieniowej, która przechodzi pod planowanym rondem. Koszty przebudowy tej linii oraz linii elektroenergetycznej zostaną rozważone przez projektantów we współpracy z GDDKiA.

W trakcie dyskusji burmistrz poruszył temat ekranów dźwiękochłonnych, które mogłyby zmniejszyć hałas wydobywający się z obwodnicy w kierunku zabudowań Rozalina. Zastępca Dyrektora GDDKiA Oddział w Rzeszowie zapewnił, że projektanci będą musieli przeprowadzić analizę hałasu i jego wpływu na mieszkańców Rozalina jako część decyzji środowiskowej.

W razie potrzeby takie ekrany zostaną zastosowane.

Kwestia obwodnicy jest obecnie omawiana w Ministerstwie Infrastruktury, a kierownictwo resortu podkreśliło jej znaczenie dla obecnej koalicji rządowej. Część obwodnic już otrzymała środki z Krajowego Programu Odbudowy na finansowanie inwestycji, co daje nadzieję na procedowanie także obwodnicy Nowej Dęby.

Podczas kolejnego spotkania w GDDKiA omówiono również kwestię skrzyżowania ul. Wojska Polskiego i DK9, oraz budowy chodnika i przejścia dla pieszych na wysokości kościoła w Dębie. Planuje się uzgodnienie z projektantami usytuowania chodnika w okolicach krzyżówki ulic: Wojska Polskiego, ks. Łagockiego (DK9) i Kolejowej.

Tematy te znajdują się obecnie w fazie projektowej i zostaną zrealizowane, przy czym chodnik ma być gotowy do jesieni tego roku, a przebudowa ul. Wojska Polskiego i Kolejowej planowana jest na przyszły rok, równolegle z przebudową ul. A. Krzywoń i skrzyżowania z DK9.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top