Inwestycje

Co z obwodnicą Brzostku i Kołaczyc?

brzostek kołaczyce obwodnica
fot. GDDKiA

Obwodnica Brzostku i Kołaczyc będzie drogą klasy GP o długości 13 + 376 km.

Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030.

W Jaśle odbyła się wideokonferencja zespołu opiniowania przedsięwzięcia inwestycyjnego, na temat koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami drugiej części zadania pn. „Budowa obwodnicy Brzostku i Kołaczyc w ciągu drogi krajowej Nr 73”.

Swoim zakresem obejmować będzie między innymi budowę skrzyżowań, dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu, budowę obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Głównym celem budowy obwodnicy Brzostku i Kołaczyc jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obu miejscowości, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców.

Podczas wideokonferencji przedstawione zostały rozwiązania projektowe, wariantowe rozwiązania skrzyżowań, obiektów inżynierskich a także technologie realizacji, zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Głos zabrał również Adam Pawluś – Starosta Jasielski, który zaproponował współpracę w zakresie budowy łączników od drogi powiatowej Nr 1321R oraz od drogi gminnej Nr 113211R do drogi powiatowej Nr 1313R – Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowościach Błażkowa i Ujazd. Połączenia dróg będą klasy „Z”, co umożliwi dobry zjazd i wyjazd pojazdów o pełnym tonażu.

Obwodnica będzie biegła nowym śladem, będzie miała dwa skrzyżowania z drogami powiatowymi w miejscowościach Błażkowa – Skurowa i Kłodawa – Brzyska.

przebieg obwodnicy brzostek kołaczyce

Ponadto inwestycja ta będzie miała bardzo duże znaczenie dla Powiatu Jasielskiego i jego mieszkańców.

Dzięki budowie i rozbudowie drogi powiatowej Nr 1313R, dojazd do strefy gamrackiej, zapewniającej wiele miejsc pracy, stanie się szybszy, krótszy i mniej uciążliwy dla mieszkańców.

źródło: Powiat Jasielski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top