Inwestycje

Cztery oferty w przetargu na studium obwodnicy Przemyśla

przemyśl obwodnica przetarg wariant budowa 100
fot. GDDKiA

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na wykonanie m.in. studium korytarzowego dla budowy obwodnicy Przemyśla. Inwestycja, która będzie częścią dróg krajowych nr 28 i 77, powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W przetargu złożono 4 oferty. Najniższą, na kwotę 13 407 000,00 zł złożyła firma IVIA S.A.. Pozostałe oferty:

  • MPRB Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Mosty Kraków S.A. – Partner MP Infra Sp. z o.o. – Partner – 13 763 700,00 zł,
  • Sweco Engineering Sp. z o. o. – 14 259 714,72 zł
  • Mosty Katowice Sp. z o.o. – 15 558 614,40 zł

Zestawienie wszystkich ofert 

Obwodnica Przemyśla jest jedną z ośmiu podkarpackich inwestycji realizowanych w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się rozpoczyna.

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, w tym:

•             budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)

•             budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu

•             budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową

•             budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego

•             budowę urządzeń ochrony środowiska

•             przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej

•             budowę oświetlenia drogowego

•             organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

•             zagospodarowanie terenu zielenią

Prace przygotowawcze i analiza wariantów przebiegu

Głównym celem studium korytarzowego (SK) i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie dokonanie pełnego rozpoznania geologicznego i ustalenie granic pasa drogowego przyszłego nowego odcinka drogi krajowej. Ostatecznie przebieg nowej drogi zostanie ustalony w planowanej do uzyskania, w ramach zamówienia, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Cel inwestycji

Przygotowanie dokumentacji projektowej w ramach SK, STEŚ-R oraz uzyskanie DUŚ na etapie przygotowawczym jest warunkiem niezbędnym do przejścia do kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie „projektuj i buduj”. Obwodnica pozwoli na usprawnienie ruchu tranzytowego, którego część, z autostrady A4 przejmuje droga krajowa nr 77, prowadząc dalej przez Przemyśl na wschód do przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce. Ponadto droga krajowa nr 77 pozwala na kontynuację transportu z kierunku północnego (Warszawa, Radom, Jarosław) w stronę południową do Przemyśla, a dalej drogą krajową nr 28 transport kierowany jest do przejść granicznych na południu Polski. Realizacja obwodnicy w ciągu dróg krajowych nr 28 i 77 pozwoli na skierowanie ruchu tranzytowego poza zabudowę Przemyśla, a to zapewni odciążenie miasta z ruchu pojazdów ciężarowych. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

•             Obwodnica Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,

•             Obwodnica Jasła w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,

•             Obwodnica Kolbuszowej w ciągu DK9 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

•             Obwodnica Miejsca Piastowego w ciągu DK28 – ogłoszony przetarg na dokumentację

•             Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

•             Obwodnica Pilzna w ciągu DK73 – trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych warunkowanych,

•             Obwodnica Przemyśla w ciągu DK28/77 – przetarg na dokumentację, po otwarciu ofert,

•             Obwodnica Sanoka w ciągu DK84 – II etap – przetarg na koncepcję programową, po otwarciu ofert.

100 obwodnic

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top