Biznes

Czy Mielec będzie miał problemy z finansowym utrzymaniem obiektów sportowych?

mielec obiekty sportowe
fot. UM Mielec

Mielec. Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wraz z zastępcą Adrianą Miłoś w ubiegłym tygodniu spotkali się z przedstawicielami mieleckich klubów sportowych i stowarzyszeń.

W spotkaniu, które odbyło się w sali audiowizualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej uczestniczyła także skarbnik miasta Anna Kobylarz oraz dyrektor MOSiR Mielec Mirosława Gorazd.  

Wstępem do dyskusji, której tematem było finansowanie sportu w bieżącym i przyszłym 2023 roku, był film o zrealizowanych w ostatnich latach mieleckich inwestycjach. Oprócz tej największej, którą była budowa nowej hali sportowo-widowiskowej z basenem, zrealizowanych zostało wiele mniejszych zadań inwestycyjnych.

Wiceprezydent Adriana Miłoś przedstawiła informację o skutkach rządowej polityki fiskalnej w latach 2019-2023 w wyniku której dochody miasta Mielca (podobnie jak i innych samorządów) za ostatnie cztery lata zmniejszyły się o około 76 milionów złotych. Rekompensaty dla samorządów z tytułu tych utraconych wpływów – głównie z podatku PIT, w przypadku Mielca wyniosą tylko 18,3 mln.

Oprócz kosztów poniesionych na budowę nowej hali, na bieżącą sytuację finansów miasta wpływ mają rosnące koszty energii. Co prawda częściowe zamrożenie cen energii elektrycznej dla samorządów, pozwoli zmniejszyć proponowaną wcześniej  siedmiokrotną podwyżkę cen prądu dla miasta, ale i tak w roku 2023 za energię miasto Mielec zamiast dotychczasowych około 4 milionów złotych, będzie musiało zapłacić około 11 mln. Wpłynie to także na znaczący wzrost kosztów utrzymania obiektów sportowych z których korzystają zarówno kluby sportowe jak i pozostali mieszkańcy Mielca.

W roku 2021 nakłady na utrzymanie obiektów sportowych MOSiR w Mielcu (stadion miejski przy Solskiego 1 wraz z boiskami i lodowiskiem sezonowym), stadion Gryf, Smoczanka, basen Smoczka i baseny odkryte) wyniosły około 8 mln 705 tys. zł., a dochody uzyskane z funkcjonowania tych obiektów zamknęły się kwotą około 2 mln 74 tys. zł.

Nie są jeszcze znane dane o wydatkach i dochodach MOSiR-u za rok 2022, ale z pewnością rozbieżność między kwotami nakładów i dochodów będzie jeszcze większa.

Wiadomo również, że w związku z oddaniem do użytku nowej hali sportowej, wydatki na utrzymanie obiektów sportowych MOSiR w Mielcu w roku 2023 ulegną dalszemu radykalnemu wzrostowi. Prognozowane koszty funkcjonowania nowej hali szacowane są na poziomie około 13 mln zł. W związku z tym wydatki całego MOSiR-u w roku 2023 mogą osiągnąć kwotę około 28,6 mln zł. Przy prognozowanych na przyszły rok dochodach MOSiR-u w wysokości około 7,3 mln zł., oznacza konieczność wygospodarowania w budżecie miasta na 2023 rok pokrywającej tą różnicę kwoty ponad 21 mln. zł.

Prezydent Jacek Wiśniewski poinformował przedstawicieli klubów, że w projekcie budżetu na 2023 rok, mimo znacznego wzrostu kosztów utrzymania obiektów sportowych, na dofinansowanie funkcjonowania klubów (wydatki na szkolenie młodzieży,  stypendia sportowe, dotacje celowe, promocja przez sport) zaplanowano podobną kwotę jak w ostatnich latach  czyli około 5 mln 680 tys. zł.

Te tematy dominowały także w dyskusji, a najwięcej pytań dotyczyło funkcjonowania nowej hali sportowej i nowej pływalni. Jak wyjaśniała dyrektor MOSiR-u Mirosława Gorazd, a także  skarbnik miasta Anna Kobylarz, opłaty i stawki za najem w nowym obiekcie musiały zostać zaprojektowane na wyższym poziomie niż do było do tej pory na starej Hangar Arenie, co wynika z konieczności rozliczenia zwrotu podatku VAT zawartego w kosztach budowy nowej hali.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani także o możliwościach uzyskania zewnętrznych dofinansowań i grantów na funkcjonowanie ich klubów i stowarzyszeń jakie można uzyskać m.in. poprzez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

źródło: UM Mielec

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top