Inwestycje

Dębica szykuje w 2024 roku blisko 40 inwestycji. Zobacz gdzie i jakie

dębica inwestycje 2024
Fot. UM Dębica

Dębica/Inwestycje 2024. Blisko 40 inwestycji za blisko 55 mln złotych będzie realizowanych w tym roku w Dębicy z budżetu miasta.

Wśród największych zadań tego roku będzie modernizacja stadionu miejskiego, budowa wielofunkcyjnych obiektów sportowych z zadaszeniem przy SP nr 4 i SP nr 12, rozwój infrastruktury drogowej, rewitalizacja Osiedla Słonecznego z przebudową ulicy Brzegowej oraz ochrona zabytków.

Inwestycje w ramach Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

Od opracowania dokumentacji technicznej, a następnie rozpoczęcia procedur przetargowych rozpoczną się w bieżącym roku przedsięwzięcia w zakresie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego.

Działania w ramach DROF obejmą inwestycje w rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej, odnowę przestrzeni miejskiej, poprawę bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz rozwój instytucji kultury.

Planowane projekty zakładają m.in. wykonanie zagospodarowania obszaru Rynku w Dębicy i jego otoczenia, utworzenie systemu monitoringu miejskiego, przebudowę i remont Muzeum Regionalnego, doposażenie instytucji kultury, a także uzupełnienia luk infrastrukturalnych oraz poprawę stanu technicznego i dostępności komunikacji zbiorowej, w tym komfortu podróżnych.

Obecnie opracowywana jest strategia ZIT DROF, w ramach której określony zostanie zakres zintegrowanych inwestycji w wyżej wymienionych obszarach.

Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej

W budżecie znalazły się środki na budowy, modernizacje oraz przebudowy dróg miejskich. Wśród nich zaplanowano przebudowę ulicy Saperów, ulicy Sobieskiego, a także przebudowę zatok autobusowych oraz utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych na ulicy Staszica. Na zadania te miasto pozyskało dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z programu Polski Ład natomiast realizowana będzie przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (w ramach projektu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki), ulicy Króla Władysława Jagiełły i ulicy Rondo oraz rewitalizacja osiedla Słonecznego.

W planie jest także remont ul. Krasickiego oraz przygotowanie dokumentacji projektowej i wykonanie modernizacji Spacerowej oraz ul. Kawęczyńskiej bocznej za obwodnicą a także remont nawierzchni ul. Wiśniowej – bocznej i remont ul. Stromej.

Opracowywane są także projekty dotyczące ul. Bławatowej, ul. Polnej, ul. Szkotniej, ul. Spokojnej i ul. Budzisz.

Rozwój infrastruktury sportowej

W ramach tegorocznych zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej zrealizowany ma być kolejny etap kompleksowej modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Parkowej, realizowanej z programu Polski Ład. Udział miasta w programie Ministerstwa Sportu i Turystyki Sportowa Polska pozwoli na remonty wybranych obiektów sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy.

W budżecie miasta zaplanowano także budowę skateparku przy ul. Ligęzów.

Ochrona zabytków

Projekty realizowane z programu Polski Ład obejmą wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy kościele klasztornym pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, w kościele pw. św. Jadwigi i św. Małgorzaty, oraz przy zabytkowym murze ogrodzeniowym cmentarza parafialnego, jak również modernizację Parku Miejskiego im. Towarzystwa Gimnastycznego Sokół.

Inwestycje nie ominą także budynku Urzędu Miejskiego. Modernizacji poddany zostanie m.in. dach ratusza oraz sala sesyjna.

W przygotowaniu jest dokumentacja dotycząca zakresu renowacji zabytkowej synagogi w Dębicy. Remont budynku planowany jest w ramach inwestycji DROF.

Rozwój infrastruktury oświatowej

Z budżetu miasta planowana jest modernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 1. Zrealizowany ma być również projekt budowy boisk wielofunkcyjnych z zadaszeniem przy Szkołach Podstawowych nr 4 i 12. Na ten cel miasto otrzymało dofinansowanie z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostałe środki zostały zabezpieczone jako wkład własny w budżecie.

Ochrona środowiska

Z programu Polski Ład miasto zdobyło środki na wdrożenie systemu oszczędzania energii w Gminie Miasta Dębica oraz montaż systemów instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej.

źródło: UM Dębica

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top