Inwestycje

Droga powiatowa Kuryłówka-Tarnogród będzie przebudowana

kuryłówka tarnogród droga

Powiat leżajski ogłosił przetarg na przebudowę drogi powiatowej Kuryłówka-Tarnogród.

Ogłoszenie o zamówieniu pojawiło się w dniu dzisiejszym.

Nazwa zamówienia brzmi „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1246R Kuryłówka – Tarnogród (gr. pow.) w km 0+009,84 – 8+870 łączącej województwo podkarpackie i lubelskie ”

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka drogi powiatowej (DP) nr 1246R klasy L Kuryłówka – Tarnogród (gr. pow.) w km 0+009,84 – 8+870

Główny zakres robót dla przebudowy drogi to podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych odcinka drogi w km 0+009,84– 8+870 o długości 8,86 km klasy L.

Poszerzenie jezdni do 5,5m ze wzmocnieniem konstrukcji warstwą podbudowy z mieszanki cementowo – emulsyjnej o grub. 20cm z recyklingiem istniejącej nawierzchni oraz warstwami z mieszanek mineralno – asfaltowych, wiążącej i ścieralnej o grubości odpowiednio 8 i 4cm.

Na poszerzeniach i pod utwardzone pobocza podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 25cm oraz podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm. Usprawnienie odwodnienia budową elementów kanalizacji deszczowej oraz renowację rowów przydrożnych z przebudową przepustów pod koroną drogi i zjazdami.

Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym niechronionych jego uczestników przez wykonanie utwardzonych poboczy o nawierzchni z MMA oddzielonych linią segregacyjną i budowę w terenie zabudowy jednostronnego chodnika str. lewa na długości 1386 w tym ok. 889mb w m. Kuryłówka (km 0+260 – 1+149) i 497mb w m. Brzyska Wola (km 8+373 – 8+870) przylegającego do jezdni oraz przebudowę istniejących chodników o długości 520 mb (km 0+000 – 0+260) wraz z zatokami postojowymi.

Urządzenie w km ok. 0+255 przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie przez dostosowanie istniejących chodników w strefie oddziaływania, likwidację barier architektonicznych z montażem elementów brukowych dla niewidomych.

Wykonanie nawierzchni ostrzegawczej przed i za przejściem o zwiększonej szorstkości w kolorze czerwonym, doświetlenia przejścia z okablowaniem lub montażem turbiny wiatrowej i paneli fotowoltaicznych oraz oznakowanie pionowe i poziome grubowarstwowe strukturalne.

Kryteria oceny ofert:

  • Cena – 60%
  • Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 40 %

Termin składania ofert: 2024-03-15 godz. 09:00

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top