Biznes

Elektrociepłownia Stalowa Wola zawarła ugodę z Abener Energia

ecsw abener energia blok gazowy ugoda wyrok sądowy

Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) oraz spółka Abener Energia z siedzibą na terenie Hiszpanii, podpisały 31 grudnia 2021 r. ugodę regulującą wzajemne rozliczenia związane z budową bloku gazowo-parowego dla ECSW, na mocy której ECSW zobowiązał się zapłacić na rzecz Abener Energia 92,8 mln euro – poinformowały w komunikatach Tauron i PGNiG.

Tauron i PGNiG posiadają pośrednio po 50 proc. udziałów w kapitale ECSW.

Kwotę 92,8 mln euro brutto na rzecz Abener Energia, która to firma była wykonawcą bloku gazowo-parowego zamówionego przez ECSW, zasądził Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2019 r. Na mocy ugody ECSW zobowiązała się zapłacić tę kwotę.

Obydwie strony sporu zobowiązały się także umorzyć wszelkie trwające między nimi postępowania sądowe oraz arbitrażowe i potwierdziły brak jakichkolwiek dalszych lub przyszłych roszczeń wynikających z kontraktu.

Wejście w życie ugody zostało opatrzone warunkami rozwiązującymi, polegającymi na tym, że Abener Energia jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów umożliwiających wykonanie ugody w terminie do 28 lutego 2022 r., w tym dokumentów opatrzonych w apostille potwierdzających zgodę zastawników (których zastawy obciążają wierzytelności należne Abener Energia na podstawie wyroku Sądu Arbitrażowego) na zawarcie ugody.

ECSW jest zobowiązane do przedstawienia uchwały Rady Nadzorczej zatwierdzającej zawarcie ugody do dnia 11 stycznia 2022 r.

PGNiG posiada, pośrednio poprzez spółkę zależną PGNiG TERMIKA, 50 proc. akcji w kapitale zakładowym ECSW. Także 50 proc. akcji ECSW posiada Tauron, pośrednio poprzez spółkę zależną Tauron Wytwarzanie.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top