News

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: sprawdź czy możesz z niego korzystać

fundusz wsparcia kredytobiorców fwk

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK). W prowadzonym przez BGK Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) od początku jego funkcjonowania do końca 2022 r. zarejestrowano 9,96 tys. umów o wsparcie na kwotę 591,4 mln zł.

BGK wypłaciło w tym czasie pomoc w łącznej kwocie 96,7 mln zł – podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) to pomoc dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Według stanu na koniec 2022 roku, od początku funkcjonowania Funduszu kredytodawcy zarejestrowali w BGK 9960 umów o udzielenie wsparcia na łączną kwotę 591,4 mln zł. BGK wypłaciło w tym czasie 59 tys. 753 raty wsparcia w łącznej kwocie 96,7 mln zł” – podało Ministerstwo Finansów w piątkowym komunikacie.

Ze wsparcia w ramach FWK mogą skorzystać zarówno osoby z kredytem złotowym, jak i te, które zaciągnęły kredyt walutowy. Celem jest odciążenie ich domowych budżetów.

„Konsekwentnie wspieramy Polaków w spłacie kredytów hipotecznych. Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to kolejne narzędzie obok tzw. wakacji kredytowych. Na koniec 2022 r. wakacjami objętych było już 1,05 mln kredytów hipotecznych, a pomocą w ramach FWK objętych zostało niemal 10 tys. umów kredytowych. W tych trudnych czasach Polacy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa” – powiedziała cytowana w komunikacie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Z FWK mogą skorzystać ci kredytobiorcy, którzy spełnią co najmniej jeden z kilku warunków: płacona przez nich rata przekracza połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego; jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego; miesięczny dochód pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – kwoty 1552 zł (czyli kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej), a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu kwoty 1,2 tys. zł (czyli kwoty z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej) oraz liczby członków gospodarstwa domowego.

MF przypomniało, że wsparcie z FWK jest przyznawane w oparciu o umowę między kredytodawcą a kredytobiorcą, a pomoc polega na przekazywaniu kredytodawcy przez BGK pieniędzy na spłatę kredytu mieszkaniowego.

„Maksymalnie można otrzymywać 2 tys. zł miesięcznie nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie kwotę 72 tys. zł. Co ważne, część tych środków może zostać umorzona. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (72 tys. zł) umorzone mogą zostać aż 22 tys. zł. Aby uzyskać wsparcie, należy złożyć wniosek do swojego kredytodawcy. W 2022 roku złożono łącznie blisko 9,1 tys. wniosków, z czego ok. 7,7 tys. zostało przyjętych, a ok. 1,4 tys. odrzuconych” – podał resort.

Ministerstwo wyjaśniło, że niektóre wnioski są odrzucane m.in. z powodu niespełnienia kryteriów ustawowych, posiadania innego mieszkania lub domu, zbycia kredytowanej nieruchomości czy wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika.

(PAP)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top