Biznes

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Na co można przeznaczyć dotacje unijne?

fep polska wschodnia dotacje dofinansowanie 2023
fot. A. Magda

FEP/Polska Wschodnia/Dotacje. W podrzeszowskiej Jasionce, w PPNT, obyły się warsztaty dla beneficjentów programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W spotkaniu z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami uczestniczyli wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Władysław Ortyl oraz wicemarszałek Ewa Draus.

Spotkanie rozpoczął briefing prasowy marszałka Władysława Ortyla i wiceminister Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, podczas którego wiceminister mówiła, że spotkanie i warsztaty w Jasionce zostały zorganizowane w związku z uruchomieniem programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej po to, aby beneficjenci mogli zdobyć informacje dotyczące nowego programu:

Chcemy być blisko mieszkańców każdego z województw, które może ubiegać się o wsparcie z tego programu. Po to, aby przybliżyć warunki aplikowania po środki, by jak najwięcej dobrych projektów mogło być realizowanych – mówiła wiceminister.

W programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 jest do wykorzystania 2 mld 650 mln euro czyli prawie 12 mld złotych na inwestycje w przedsiębiorczość, ochronę środowiska, infrastrukturę drogową, kolejową, a także na działania związane z infrastrukturą energetyczną czy zrównoważoną mobilnością miejską, jak i neutralnością klimatyczną.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 to kontynuacja wsparcia dla pięciu województw makroregionu  – lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Nowością w tej edycji jest objęcie programem także części województwa mazowieckiego – z wyłączeniem Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów. To trzecia edycja Programu Polska Wschodnia i – jak poinformowała wiceminister – pierwsze dwie edycje pozwoliły zrealizować na Podkarpaciu bardzo wiele ważnych projektów.

Mówimy o ponad tysiącu projektów, które zostały zrealizowane przez przedsiębiorców. Dzięki temu zostało utworzonych ponad 1 200 miejsc pracy, a 370 startupów rozpoczęło swoją działalność. Również zmodernizowano, wyremontowano czy wybudowano na nowo dziesiątki kilometrów dróg, ale również linie kolejowe. Mamy też z tego programu piękny obiekt – Centrum Kongresowo-Wystawiennicze – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. 

Tym programem naznaczonych jest wiele inwestycji na Podkarpaciu. Są mosty, obwodnice, drogi. Są piękne obiekty kubaturowe. Myślę, że też ważnym elementem było wsparcie naszych podkarpackich uczelni. To wszystko  procentuje i daje efekty. Ten program się świetnie wdraża i jest dobrze oceniany przez Komisję Europejską i to było ważnym powodem, żeby go kontynuować – mówił marszałek Władysław Ortyl.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy marszałek powiedział, że samorząd województwa będzie aktywnie zabiegał o środki z tego programu:

Będziemy startowali w konkursach. Mamy przygotowane projekty drogowe, dokumentację. Program ten ma specjalne wymagania – musi łączyć komunikacyjnie województwa, które są nim objęte, łamać bariery komunikacyjne. Ważną rzeczą będzie też infrastruktura kolejowa – mówił marszałek.

Mówiąc o priorytetach programu wiceminister powiedziała, że dla przedsiębiorców jest zaplanowane 500 mln euro, które można przeznaczyć m.in. na automatyzację i robotyzację, procesy produkcyjne, ale także na rozwój turystyki. Aż 1 mld 300 mln euro to środki dedykowane jednostkom samorządu terytorialnego na inwestycje – najwięcej na drogi, kolej, transport miejski, ochronę środowiska, ale także na przykład na sieci elektroenergetyczne. 

W części warsztatowej wiceminister Jarosińska-Jedynak powiedziała, że pierwsze nabory już ruszyły i zachęcała do aplikowania.

Blisko 70% alokacji chcemy udostępnić już w tym roku, więc zachęcam, aby składać wnioski o dofinansowanie – powiedziała wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Część warsztatową, skierowaną do firm i samorządów poprowadzili eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – Instytucji Pośredniczących w programie.

W czasie spotkania można było m.in. zadawać pytania związane z przygotowaniem wniosków o dofinansowanie oraz z warunkami pozyskania wsparcia. Harmonogram spotkań i formularz zapisów dostępne są na: www.warsztatyfepw.pl.  

Obecnie trwają nabory w konkursach: Platformy startowe dla nowych pomysłów – konkurs dla ośrodków innowacji jako animatorów Platform startowych oraz Wzornictwo w MŚP. 

W najbliższych tygodniach ruszą kolejne nabory w konkursach skierowanych między innymi do firm i samorządów.  Przedsiębiorcy będą mogli starać się o dotacje w obszarach automatyzacji i robotyzacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jesienią wystartuje konkurs dla start-upów, a pod koniec roku przedsiębiorcy z branży turystycznej będą mogli skorzystać z dedykowanych im pożyczek. Do JST zaś skierowane będą konkursy w obszarach adaptacji do zmian klimatu, zrównoważonej mobilności miejskiej, infrastruktury dróg wojewódzkich i zrównoważonej turystyki.

W drugiej połowie roku wystartują konkursy FEPW na inwestycje ukierunkowane na czynną ochronę przyrody i różnorodności biologicznej w obszarach NATURA 2000. 

Harmonogram naborów projektów dostępny jest na www.fepw.gov.pl/#Nabory wniosków.

Pierwsze warsztaty odbyły się w Kielcach. W drugiej kolejności był Rzeszów, a kolejne odbędą się w Radomiu, Lublinie, Olsztynie i w Białymstoku.

źródło: Podkarpacki Samorząd

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top