Inwestycje

Głogów Małopolski ogłosił przetarg na rozbudowę ważnej ulicy

głogów małopolski przetarg
fot. Gmina Głogów Małopolski

Ogłoszono przetarg na rozbudowę drogi gminnej – ul. Hetmańskiej w Głogowie Małopolskim.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej (od km 0+000,0 do km 1+384,0) .

Zakres prac budowlanych: rozbudowa jezdni do szerokości 5,5 m z betonu asfaltowego, budowa ciągu pieszo – rowerowego po prawej stronie jezdni o szerokości 3 m z nawierzchnią z kostki brukowej, budowa poboczy utwardzonych kruszywem po lewej stronie jezdni, przebudowa zjazdów o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, budowa pętli autobusowej wraz zatokami i chodnikiem, przebudowa rowu po obu stronach jezdni oraz przepustów pod koroną drogi gminnej, budowa elementów odwodnienia, umocnienie skarpy za chodnikiem przy wykorzystaniu płyt ażurowych, budowa przejścia dla pieszych o podwyższonym standardzie, a także budowa kanału technologicznego i przebudowa kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Terminem, w jakim zrealizowana ma zostać inwestycja jest 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ważne: wszelka komunikacja dotycząca przetargu, w tym m. in. składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie oraz wymiana informacji i dokumentów odbywa się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/glogow-mlp.

Terminem, w jakim za pomocą platformy należy przesłać ofertę wraz z wymaganymi dokumentami jest 22.02.2024 r., godz.10:00.

źródło: Gmina Głogów Małopolski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top