Praca

Huta Stalowa Wola rekrutuje. Oferty pracy na czterech różnych stanowiskach

hsw huta stalowa wola

Praca/Stalowa Wola. HSW jest producentem uzbrojenia, w tym granatników, samobieżnych armatohaubic Krab i wyrzutni rakiet Langusta, pojazdów minowania oraz wozów towarzyszących.

Firma w chwili obecnej poszukuje kilku pracowników.

Oferty pracy (Huta Stalowa Wola/Stalowa Wola)

Kierownik Projektu

Zakres obowiązków

 • Realizacja zadań powierzonych przez Dyrektora Biura Zarządzania Projektami.
 • Odpowiedzialność za zapewnienie poprawnej komunikacji w Zespole (komórki organizacyjne HSW S.A., Konsorcjanci, kontrahenci krajowi/zagraniczni, Zamawiający, Gestor i inni).
 • Odpowiedzialność w zakresie:
 • przygotowywania i uaktualniania struktury podziału pracy;
 • przygotowywania i uaktualniania harmonogramu projektu;
 • planowania i uaktualniania budżetu projektu;
 • monitorowania statusu projektu;
 • zarządzania stronami zaangażowanymi w projekt;
 • zarządzania ryzykiem projektu;
 • zarządzania (wspólnie z działem finansowym) budżetem projektu;
 • stałego i natychmiastowego informowania Zarządu o kluczowych ryzykach (w tym nagłych);
 • przygotowywania i uaktualniania struktury podziału pracy;
 • przygotowywania i uaktualniania harmonogramu projektu;
 • planowania i uaktualniania budżetu projektu;
 • monitorowania statusu projektu;
 • zarządzania stronami zaangażowanymi w projekt;
 • zarządzania ryzykiem projektu;
 • zarządzania (wspólnie z działem finansowym) budżetem projektu;
 • stałego i natychmiastowego informowania Zarządu o kluczowych ryzykach (w tym nagłych);
 • Stosowanie się do obowiązujących w HSW S.A. zarządzeń, przepisów prawnych oraz procedur i instrukcji.
 • Przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy służbowej i państwowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dbałość o utrzymanie porządku i estetyki na swoim stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu;
 • Dbałość o należytą gospodarkę materiałową, właściwe wykorzystanie środków i przedmiotów pracy oraz środków finansowych.
 • Przestrzeganie zasad poprawnej współpracy z komórkami organizacyjnymi.
 • Przestrzeganie zasad określonych Systemami Zarządzania zadeklarowanymi w Polityce Organizacji w zakresie obwiązującej dokumentacji.
 • Przestrzeganie wymagań Wewnętrznego Systemu Kontroli Obrotu z Zagranicą (WSK).
 • Czynny udział we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządzania jakości według norm ISO AQAP.
 • Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonych w zakresie prac biura.

Wymagania

 • Min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym / dowolnego szczebla z wykorzystaniem praktycznych umiejętności organizacji pracy zespołu, mile widziane: 3 lata na stanowisku menadżera projektu z doświadczeniem w negocjacjach z partnerem krajowym i zagranicznym.
 • Wykształcenie wyższe techniczne, zarządzanie projektami, mile widziane studia podyplomowe z obszaru finansów.
 • Czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, w tym obcojęzycznej w zależności od projektu.
 • Rozumienie i analiza dokumentów finansowych.
 • Znajomość systemów klasy ERP – moduły do zarządzania projektem.
 • Dobra znajomość pakietu Microsoft Office, zwłaszcza Excel.
 • Praktyczna znajomość i wykorzystanie metodologii projektowych (Prince 2 Foundation lub inne pokrewne), mile widziany Prince 2 Practicioner.
 • Umiejętność budowania zespołu i zarządzania, delegowania zadań, egzekwowania i motywowania.
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i zorientowanie na wynik.
 • Umiejętność pracy w zespole i komunikatywność.
 • Umiejętność podejmowania decyzji.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
 • Otwartość na nowe doświadcz

To oferujemy

 • Pracę w renomowanej firmie, o bogatej tradycji i doświadczeniu, w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Pracę w przyjaznej atmosferze.
 • Stanowisko z perspektywą awansu.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach obowiązującego systemu szkoleń, w tym dofinansowanie studiów związanych z profilem stanowiska.
 • Dodatkowe benefity – opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne).

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień
 • pikniki rodzinne

Specjalista ds. Systemów ERP

Zakres obowiązków

 • Wsparcie aplikacji bazo – danowych.
 • Udział w projektach wdrożeniowych z obszaru INFOR LN.
 • Przygotowywanie instrukcji i procedur dla użytkowników.
 • Przeprowadzanie szkoleń z zakresu wdrożeń.
 • Testowanie rozwiązań oraz analiza niezgodności, raportowanie oraz rozwiązywanie zaistniałych problemów.
 • Przygotowywanie raportów i zestawień na potrzeby użytkowników.
 • Obsługa zgłoszeń problemów informatycznych i biznesowych w ramach systemu INFOR LN.
 • Rozpoznawanie i usuwanie usterek.
 • Utrzymanie i modernizacja innych kluczowych aplikacji bazodanowych.
 • Ścisła współpraca w Biurze IT oraz ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi.
 • Raportowanie bezpośredniemu przełożonemu o stanie wykonania nałożonych zadań i ewentualnych trudności w ich realizacji.
 • Dbałość o dobry wizerunek firmy.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe informatyczne, ekonomiczne.
 • Mile widziani pasjonaci branży IT, których wiedza poparta jest doświadczeniem,
 • Obsługa zgłoszeń problemów informatycznych i biznesowych w ramach system INFOR LN oraz środowiska BI.
 • Doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów informatycznych z obszaru systemów zarządzania min. 3 lata
 • Myślenie biznesowe ukierunkowane na wynik, termin i jakość.
 • Zaangażowanie, podejmowanie wyzwań i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami.
 • Komunikatywność oraz umiejętność budowania i podtrzymywania relacji biznesowych.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office, Windows 10, innych niezbędnych narzędzi komunikacji, systemów klasy ERP / inne wspierające.
 • Dobra znajomość systemu zarządzania bazą danych MS SQL Server.
 • Znajomość j. angielskiego na poziomie min. B1 / B2
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

To oferujemy

 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce, należącej do liderów w swojej branży
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Dodatkowe benefity – w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne)
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów​Pracę w przedsiębiorstwie o bogatej tradycji w oparciu o umowę o pracę.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień

Specjalista ds. Inwestycji

Zakres obowiązków

 • Opracowanie / udział w opracowaniu rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz nadzór nad ich realizacją.
 • Przygotowanie, organizacja i nadzór nad rzeczową realizacją inwestycji i remontów.
 • Udział w rozwiązywaniu problemów dotyczących eksploatacji i napraw posiadanych przez HSW S.A. budynków i budowli.
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych w HSW S.A.
 • Wykonanie kontroli okresowych budynków i budowli, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz sporządzanie protokołów z dokonywanych przeglądów.
 • Realizacja samodzielnych funkcji technicznych w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi oraz kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych tj. – sprawowanie nadzoru inwestorskiego w ramach HSW S.A. – w rozumieniu ustawy, prawo budowlane, sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych należących do HSW S.A, wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych, prowadzenie zbioru wytworzonych dokumentów.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo ogólne (inżynieria lądowa,
 • Min. 5 letnie doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym.
 • Praktyczna wiedza z obszaru inwestycji, remontów, robót budowlanych.
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno – budowlana, wykonawcza.
 • Praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami.
 • Znajomość języka angielskiego – mile widziany poziom B1.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office – Excel zwłaszcza, Auto Cad.
 • Praktyczne doświadczenie w zakresie pracy w systemach klasy ERP.
 • Ukierunkowanie na ciągły rozwój i zdobywanie wiedzy.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji biznesowych, zarówno z klientem zewnętrznym, jak i wewnętrznym.
 • Umiejętność organizacji czasu pracy i priorytetyzacji zadań.
 • Wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych

Mile widziane

 • Certyfikat PRINCE2 Foundation lub IPMA „D”.
 • Znajomość programów kosztorysowania: Zuzia, Norma.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno-budowlana​

To oferujemy

 • ​Pracę w dynamicznie rozwijającej się spółce, należącej do liderów w swojej branży.
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
 • Dodatkowe benefity – w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne).
 • Realny wpływ na strategię i wyniki realizowanych projektów​.

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień

Specjalista ds. BHP

Zakres obowiązków

 • Nadzorowanie i kontrolowanie polityki firmy oraz jej oddziałów w zakresie BHP zgodnie z wymaganiami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami firmy,
 • Koordynowanie działań w zakresie BHP i PPOŻ w firmie i prowadzenie okresowej kontroli w celu weryfikacji ich zgodności z założeniami, stała analiza postępów realizacji,
 • Przeprowadzanie regularnych inspekcji w miejscu pracy w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy,
 • Udział w przeprowadzanych w firmie kontrolach organów państwowych (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Sanitarna itp.),
 • Tworzenie standardów BHP, dokumentacji, procedur, instrukcji stanowiskowych oraz opracowywanie i aktualizacja oceny ryzyka zawodowego,
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych, raportowanie oraz monitorowanie warunków pracy (przestrzeganie przepisów i zasad),
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych z zakresu BHP,
 • Pro-aktywność i zaangażowanie w zakresie działań zmierzających do poprawy BHP w przedsiębiorstwie,
 • Podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego, działań ewidencyjnych oraz naprawczych wynikających z obowiązującego prawa oraz uregulowań firmy.

Wymagania

 • Odpowiednio 3-5 lat doświadczenia w służbie BHP,
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe / w zakresie BHP lub wyższe z innej dziedziny oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie BHP,
 • Doświadczenie w sporządzaniu sprawozdań/raportów środowiskowych, powypadkowych itp.,
 • Umiejętność praktycznej interpretacji wymagań prawnych w zakresie BHP,
 • Umiejętność przeprowadzania szkoleń,
 • Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP i PPOŻ.,
 • Doświadczenie w kształtowaniu kultury BHP w firmie,
 • Umiejętność przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów BHP i PPOŻ,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office, programów ERP i innych wspomagających pracę,
 • Komunikatywność i umiejętność współpracy w zespole, z działami w organizacji oraz Oddziałami HSW S.A.,
 • Kultura osobista w kontaktach interpersonalnych, sumienność, rzetelność w realizacji obowiązków,
 • Terminowość w realizacji powierzonych zadań.

To oferujemy

 • Pracę w przedsiębiorstwie o bogatej tradycji w oparciu o umowę o pracę.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, adekwatne do posiadanych kwalifikacji.
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach systemu szkoleń.
 • Dodatkowe benefity – w tym: opieka medyczna, ubezpieczenie na życie i NNW.
 • Bogaty pakiet socjalny, również dla Twoich najbliższych (dofinansowanie wczasów, karnetów sportowo-rekreacyjnych, imprez kulturalno-oświatowych i inne)

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych
 • dofinansowanie szkoleń i kursów
 • ubezpieczenie na życie
 • spotkania integracyjne
 • dodatkowe świadczenia socjalne
 • dofinansowanie usług turystycznych
 • dofinansowanie wypoczynku
 • dofinansowanie wakacji dzieci
 • paczki świąteczne
 • program rekomendacji pracowników
 • możliwość uzyskania uprawnień

Szczegóły dotyczące poszczególnych ofert pracy można znaleźć na stronie hsw.pl (zakładka „kariera”). Tam też możesz aplikować na konkretne stanowisko.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top