Biznes

Jaki będzie 2022 rok dla Śnieżki? Wiceprezes spółki prognozuje

śnieżka 2022 plany inwestycje zysk dywidenda

Śnieżka spodziewa się, że tegoroczny sezon będzie wymagający dla branży, a dla grupy istotny będzie wpływ m.in. popytu na produkty i możliwe zmiany zachowań konsumenckich obejmujące odraczanie decyzji zakupowych w związku z np. rosnącą inflacją, a także wojna w Ukrainie – ocenili przedstawiciele zarządu podczas środowej wideokonferencji.

Śnieżka planuje obecnie koncentrować się na dwóch kluczowych rynkach – polskim i węgierskim.

„Sezon 2022 będzie dla branży wymagający i inny niż miniony rok, czy 2020 r., a na pewno inny niż sezony przed okresem pandemicznym. Niebawem przekonamy się jak będą materializować się długoterminowe ryzyka” – powiedziała wiceprezes Joanna Wróbel-Lipa.

„Jako zarząd jesteśmy zadowoleni z wyników pierwszego kwartału, jednak będziemy ostrożnie komentować przyszłość. Wojna na Ukrainie – podobnie jak wcześniej pandemia – uruchomiła wiele procesów, których skutki w długim okresie bardzo trudno przewidzieć” – dodała.

Zysk netto j.d. Śnieżki w pierwszym kwartale 2022 r. spadł o 32 proc. rdr i wyniósł 11,1 mln zł. Grupa w tym okresie wypracowała 189,9 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 4 proc. rdr. Zysk EBITDA wyniósł 26,6 mln zł (spadek o 13,6 proc. rdr), a zysk EBIT 17,8 mln zł (spadek o 19,1 proc. rdr).

W ocenie zarządu największy wpływ na tegoroczny sezon będzie miał m.in. popyt na produkty grupy i możliwe zmiany zachowań konsumenckich – przede wszystkim odraczanie decyzji zakupowych w czasie, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rosnącej inflacji oraz tempa wzrostu/spadku PKB, a także sytuacja na rynku surowców i opakowań.

Ponadto, wyzwaniem – zdaniem zarządu – będzie wpływ konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy.

W opinii zarządu majątek spółki ukraińskiej obecnie nie jest zagrożony, a ryzyko utraty należności na Ukrainie jest niskie ze względu na to, że sprzedaż realizowana jest na zasadzie przedpłaty.

„Na chwilę obecną zarząd nie widzi przesłanek do tego, że spółka mogłaby utracić możliwość kontynuacji działalności na Ukrainie, jednak prawdopodobnie wpływ sytuacji na Ukrainie będzie co najmniej istotny na przychody, zyski, marże w perspektywie co najmniej bieżącego roku” – powiedziała Wróbel-Lipa.

Jednym z czynników, które będą miały wpływ na sezon w 2022 r. ma być także sytuacja rynkowa i możliwość neutralizowania wpływu wzrostu kosztów poprzez politykę cenową.

Jak poinformowała wiceprezes, w tym roku Śnieżka wprowadziła jedną podwyżkę cen – standardowo w pierwszym kwartale, ale ze względu na tegoroczne wyzwania nie należy wykluczać kolejnych korekt cen w tym roku.

Zarząd pytany o plany mocniejszej dywersyfikacji geograficznej, w związku z zawirowaniami geopolitycznymi poinformował, że obecnie chce koncentrować się na dwóch głównych rynkach grupy, czyli polskim i węgierskim. W pierwszym kwartale 2022 r. te rynki odpowiadały za 90,7 proc. przychodów.

„Aktualna sytuacja powoduje, że nasza strategia to strategia koncentracji na rynkach, które dają nam ponad 90 proc. przychodów. Mamy tutaj silną pozycję, silne marki” – powiedziała wiceprezes.

Dodała, że na tych rynkach cały czas jest dużo do zrobienia i grupa nadal jest w trakcie synergii z rynkiem węgierskim.

„Potencjał na rynkach wschodnich wciąż jest, z tego powodu, że konsumpcja farb na mieszkańca jest na poziomie bardzo atrakcyjnym” – oceniła Wróbel-Lipa.

Z uwagi na to, że grupa chce zmniejszać nakłady inwestycyjne i obniżać zadłużenie zarząd wskazał, że obecnie nie zamierza planować dużych akwizycji.

W najbliższych latach Śnieżka chce zmniejszyć wskaźnik długu netto do poziomu 1x skons. EBITDA i rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie 50 proc. skons. zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. Długoterminowo grupa będzie dążyć do ponoszenia wydatków inwestycyjnych na poziomie amortyzacji.

W pierwszym kwartale 2022 r. CAPEX wyniósł 16,6 mln zł. Na cały rok planowane jest ok. 55 mln zł wydatków inwestycyjnych.

Na koniec marca 2022 r. wskaźnik dług netto/EBITDA dla grupy wyniósł 3,22.

(PAP Biznes)

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

To Top