Biznes

Jakie inwestycje czekają podrzeszowskie lotnisko? Na pewno powstanie sklep wolnocłowy. Co poza tym?

lotnisko rzeszów jasionka

Rzeszów/Jasionka. Przez ostanie trzy lata podrzeszowskie lotnisko zainwestowało 80 mln złotych.

Kolejne, wielomilionowe inwestycje są już w przygotowaniu.

W latach 2021-2023 Port Lotniczy zainwestował w przedsięwzięcia z obszaru bezpieczeństwa, ochrony środowiska i cyfryzacji.

Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023 zawierał inwestycje o łącznej wartości ponad 55 mln złotych, z czego ponad 38 mln złotych pochodziło z Polskich Portów Lotniczych, a pozostałe ok. 17 mln to środki własne Portu Lotniczego. Dodatkowo lotnisko zainwestowało ponad 24 mln złotych własnych środków na przedsięwzięcia, które nie były realizowane z Planu Inwestycyjnego.

Był to potężny program inwestycyjny związany z modernizacją naszego lotniska, z modernizacją naszego wyposażenia, ale też, co warto podkreślić, inwestowaliśmy w kluczowe segmenty związane z działalnością naszego lotniska czyli mówimy tutaj o szeroko pojętym bezpieczeństwie, ochronie środowiska, podniesieniu efektywności energetycznej, ale też zwróciliśmy uwagę na kwestie dotyczące cyfryzacji – mówił w Jasionce Adam Hamryszczak, prezes Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka.

Omawiając inwestycje Adam Hamryszczak przedstawił je w podziale na trzy wymienione wcześniej obszary. I tak w zakresie bezpieczeństwa zrealizowane inwestycje wyniosły blisko 29 mln złotych, a wśród nich znalazły się zakupy systemu kontroli bagażu kabinowego, systemu do wykrywania materiałów wybuchowych, urządzenia do kontroli bagaży ponadgabarytowych czy zakup pojazdów i maszyn na potrzeby lotniska, zwiększające bezpieczeństwo jego funkcjonowania.

W sferze ochrony środowiska podrzeszowskie lotnisko zrealizowało inwestycje za 24,8 mln złotych, a były to między innymi takie zadania jak: rozbudowa istniejącej stacji paliw lotniczych MPS oraz budowa stacji magazynowania i tankowania, zakup cystern lotniskowych, zakup opraw świateł krawędziowych drogi startowej i kołowania w technologii LED czy energooszczędne źródła światła w terminalu pasażerskim i w budynkach portu.

Zmodernizowaliśmy też system retencji wody. Wybudowaliśmy grawitacyjny kolektor kanalizacji deszczowej, który zbiera wodę z wszelkich obiektów znajdujących się na terenie lotniska, jak i z pasa startowego i płyty postojowej – wymieniał prezes Adam Hamryszczak.

W sferze cyfryzacji lotniskowe inwestycje wyniosły 1,8 mln złotych, a wśród nich znalazł się zakup stacji bazowej Tetra do komunikacji między pracownikami wraz z urządzeniami do komunikacji, system informacji wizualnej, czy zakup oprogramowania wspomagającego obieg dokumentów.

O tym jakie dokładnie inwestycje będą realizowane w przyszłości mówiła wiceprezes lotniska Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Przygotowaliśmy w długoterminowych strategiach biznesplan, który zakłada bardzo wiele inwestycji, które pozwolą prężnie i dynamicznie rozwijać się portowi lotniczemu Rzeszów-Jasionka, co bardzo cieszy. Do tego potrzebujemy środków finansowych. Chcemy wykorzystać do tego środki ze źródeł wewnętrznych, portowych, ale również chcielibyśmy skorzystać ze środków europejskich – mówiła wiceprezes Jarosińska-Jedynak.

Lotnisko złożyło już pierwsze wnioski o dofinansowanie do programu FEnIKS, na nabór dedykowany portom lotniczym. Wartość projektów ogółem to ponad 50 mln złotych, a dofinansowanie o które stara się lotnisko to ponad 30 mln złotych. Wśród projektów, które chce zrealizować port jest budowa nowego wjazdu na teren zastrzeżony z towarzyszącą infrastrukturą.

Nowy wjazd ma kosztować ponad 30 mln złotych a dofinansowanie o które stara się lotnisko to ponad 18 mln złotych.

Kolejną inwestycją ma być modernizacja centralnego Punktu Kontroli Bezpieczeństwa, której koszt to prawie 11 mln złotych, a dofinansowanie o jakie zabiega lotnisko może wynieść ponad 6 mln złotych. Nowy system ma być innowacyjny, szybszy, a także ma zwiększać bezpieczeństwo:

Nie będzie już potrzeby, aby podczas kontroli bagażu podręcznego wyjmować z niego kosmetyki, płyny czy elektronikę, bo wszystko zostanie prześwietlone w innowacyjnym skanerze – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Planujemy również w terminalu umieścić paczkomat dla rzeczy, których nie można zabrać na pokład samolotu – zapewnił prezes Adam Hamryszczak.

Trzecią inwestycją, którą chce realizować port lotniczy jest zakup dwóch samochodów ratowniczo gaśniczych. Koszt to ponad 9 mln złotych. Ponad 5 mln złotych na ten cel lotnisko chce pozyskać z Funduszy Europejskich z programu FEnIKS.

My cały czas poszukujemy naborów wniosków, które mogłyby odpowiedzieć na potrzeby, jakie stoją przed portem Rzeszów-Jasionka, chociażby w obszarze związanym z efektywnością energetyczną czy odnawialnych źródeł energii – dodała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Wiceprezes Bartosz Górski przedstawił pozostałe plany inwestycyjne lotniska, które mają być zrealizowane w najbliższych miesiącach. Wśród nich jest budowa sklepu wolnocłowego:

Tuż po przejściu kontroli bezpieczeństwa będzie można wejść do sklepu wielkopowierzchniowego – mówił wiceprezes Górski, dodając, że sklep ma zacząć działać jeszcze w tym sezonie letnim.

W ubiegłym roku lotnisko zakończyło budowę parkingu długoterminowego P3 z elektronicznym systemem rezerwacyjnym, a w tym roku chce konsekwentnie zamknąć całość tej infrastruktury, poprzez modernizację parkingu P2, co pozwoli na znaczną poprawę dostępności parkingowej dla pasażerów oraz partnerów komercyjnych.

Zamkniemy tym samym cała infrastrukturę parkingową – dodał wiceprezes Górski.

Lotnisko zamierza się rozwijać także w sektorze cargo, gdyż ten obszar już teraz znacznie się rozwinął, a po zakończeniu wojny ruch towarowy – jak przewidują władze portu – na pewno wzrośnie.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top