Inwestycje

Jarosław: trwa budowa nowego mostu i drogi za ponad 200 mln złotych

jarosław nowy most
fot. PZDW

Jarosław/Most. Budowa nowego mostu to jedna z największych inwestycji, jakie prowadzi samorząd województwa.

Jej wartość to ponad 200 mln złotych.

Zadanie składa się z dwóch odcinków realizowanych przez Mosty Łódź:

  • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową mostu na rzece San w m. Munina – Sobiecin”. Wartość zadania: ponad 155 mln złotych. Realizacja zadania jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
  • Budowa nowego odcinka DW 865 Sobiecin-Koniaczów”. Wartość robót budowlanych: 33,7 mln złotych. Realizacja zadania jest współfinansowana z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027.

Budowa drogi wojewódzkiej nr 865 w nowym śladzie będzie miała długość 4,13 km. Trasa zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Jarosław w miejscowościach Munina, Sobiecin i Koniaczów. Przecina obszar Natura 2000 „Rzeka San” i przebiega przez tereny zalewowe rzeki San oraz nieużytki rolne.

Początek nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 zlokalizowano na węźle drogowym „Jarosław-Munina” DK 94. Na węźle tym zaplanowano rozbudowę w zakresie budowy nowych łącznic i dwóch rond w celu zapewnienia możliwości ruchu we wszystkich relacjach. Droga przed mostem prowadzona będzie w nasypie, natomiast za mostem w nasypie i po istniejącym terenie. Nad rzeką San, nad wałem przeciwpowodziowym, drogą wewnętrzną oraz nad terenami zalewowymi zaplanowano obiekt mostowy o długości całkowitej 624 m z przęsłem nurtowym o długości 100 m. Nowy odcinek DW 865 zaprojektowano w formie skrzyżowania typu rondo z drogą powiatową 1719R w Sobiecinie, a dalej włącza się w ciąg obecnie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 865 w miejscowości Koniaczów.

Budowany most będzie drugą przeprawą przez San w Jarosławiu i przejmie znaczną część ruchu, odciążając jedyny istniejący most na ulicy Sanowej.

Nowy odcinek drogi wojewódzkiej usytuowany jest tak by powstały nowe tereny przeznaczone pod przyszłe strefy ekonomiczne.

Dostęp do nieruchomości przyległych do projektowanego pasa drogowego zapewniony będzie poprzez zjazdy i dodatkowe jezdnie. W ramach realizowanego zadania przewiduje się przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej i nie przewiduje się rozbiórek budynków.

W ramach zadania powstanie oświetlenie uliczne w rejonie skrzyżowań, chodników, ciągu pieszo-rowerowego, zatoki autobusowej, przejść ekologicznych i płotków herpetologicznych dla płazów oraz przebudowa wału przeciwpowodziowego.

Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku, a jej zakończenie planowane jest w 2025 roku.

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top