News

Kamila Piech: Motywację do pracy w służbie drugiemu człowiekowi mam od ludzi

kamila piech

Kamila Piech/Wywiad. Rozmowa z Kamilą Piech, Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Od 2018 roku jest pani Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Jak by pani podsumowała ten okres?

Bardzo szanuję to, iż w 2018 roku zostałam wybrana na Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego i mogę reprezentować w lokalnym parlamencie mieszkańców z powiatów stalowowolskiego, miasta Stalowa Wola, powiatu niżańskiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg. Otrzymałam wówczas niespełna 11 tysięcy głosów, to wielki zaszczyt i kredyt zaufania, przez te lata swoją aktywnością starałam się udowodnić iż głos na mnie oddany był głosem dobrze zainwestowanym. Starałam się i staram być wszędzie tam, gdzie wsparcia udziela Samorząd Województwa Podkarpackiego lub gdzie to wsparcie może i powinno być udzielone, wsłuchuję się w głos mieszkańców regionu, w ich potrzeby związane z rozwojem ich małych ojczyzn. Nie zapominając przy tym także o wydarzeniach patriotycznych, kulturalnych, jubileuszach, spotkaniach ze środowiskami lokalnymi, nawet w najmniejszych miejscowościach. Lata pracy radnej w Samorządzie Województwa Podkarpackiego pozwoliły mi na dobrą współpracę z włodarzami miast, gmin i powiatów.

Nasz region pięknie się rozwija, współpraca  gmin i powiatów z Samorządem Województwa Podkarpackiego jest efektywna i dynamiczna. Widać to chociażby poprzez projekty zrealizowane, w realizacji i planach do realizacji. Powstają nowe odcinki dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), stare są na bieżąco remontowane i przebudowywane. Spośród dużych inwestycji drogowych, które za chwilę będą możemy wymienić: budowę drogi wojewódzkiej obsługującej Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK Wisłosan oraz Strategiczny Park Inwestycyjny w Stalowej Woli, zaprojektowanie i budowę odcinka drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z drogą powiatową  nr  1027R  –  ul. Bojanowską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 872 Łoniów – Nisko, budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 872 Łoniów – Baranów Sandomierski – Majdan Królewski – Nowa Dęba  –  Bojanów  –  Nisko w m. Nisko wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych – odcinek od ul. Głowackiego w Nisku do drogi wojewódzkiej nr 878 (była DK 19).

Dla tych założeń oszacowano łączną wartość realizacji robót na poziomie 250 674 414,50 zł brutto, co odpowiada kwocie na jaką uzyskano promesę wstępną. Budowane są też mosty, które pozwalają na zmniejszenie obciążenia ruchowego na drogach publicznych w rejonach mocno zurbanizowanych, oraz  pozwalają na otworzenie terenów inwestycyjnych. Tu można wymienić, między innymi, budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików – Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa.

Pragnę podkreślić iż w latach 2018-2023 beneficjenci (gminy, muzea, szpitale) z terenu powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego uzyskały łącznie dofinansowanie na kwotę niemalże 234 mln złotych na 42 projekty.

Z kolei w tym samym okresie beneficjenci z terenu powiatu stalowowolskiego i miasta Stalowa Wola z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa podkarpackiego uzyskały łącznie dofinansowanie na kwotę niemalże 162 mln złotych na 29 projektów, w tym między innymi na rewitalizację Rynku w Rozwadowie. Pamiętam czas, kiedy plan odnowy rozwadowskiego rynku był jeszcze na papierze, kiedy pan prezydent Nadbereżny mi go przedstawiał. Jako zarząd województwa podkarpackiego pomogliśmy temu zadaniu, bo uwierzyliśmy, że ma ono sens, że pan prezydent będzie doskonale wydatkował przekazanymi środkami i zrobi coś wyjątkowego dla Stalowej Woli. I zrobił to w sposób wyjątkowy.  Teraz to miejsce jest wizytówką Rozwadowa i Stalowej Woli. Idealną przestrzenią do spotkań i organizacji imprez kulturalnych.

Polityka. Dlaczego?

Polityka zawsze była blisko mnie, pochodzę z prawej  rodziny  gdzie  wraz z rodzeństwem byliśmy wychowywani w duchu najważniejszych wartości, moim rodzicom nigdy nie był obojętny los Polski. Rodzice byli aktywni w Solidarności i Akcji Katolickiej. Kolejne lata mojej nauki, potem studiów prawniczych, aktywność w działaniach w wolontariacie, stowarzyszeniach i fundacjach były dla mnie zawsze dużą satysfakcją, byłam społecznikiem na studiach, później w pracy. Wiedza prawnicza, komunikatywność, konsekwencja, pracowitość i niekiedy ten pozytywny upór pomagały mi w tym, aby współpracować z ludźmi i dla ludzi, pomagać im. Dziś mogę w sposób umiejętny łączyć wykształcenie z pracą w samorządzie, czy w pracy zawodowej którą wykonuję na rzecz rozwoju Zamku w Baranowie Sandomierskim.

Parę zdań o sobie. Czym dokładnie się pani zajmuje?

Obecnie jestem od kilku lat przewodniczącą Komisji Rozwoju Regionalnego w Sejmiku. Praca mojej komisji skupia się wokół projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, projektów z RPO, Funduszy Europejskich dla Podkarpacia, a wszystko to wokół Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego 2030.

Jestem także członkiem Komisji Gospodarki i Infrastruktury, członkiem Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Komisji Rewizyjnej, Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Komitetu Monitorującego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Zarządzam Zamkiem w Baranowie Sandomierskim oraz Krasiczynie. W Zamku w Baranowie Sandomierskim organizuję, współorganizuję i wspieram wydarzenia: patriotyczne, historyczne, artystyczne, kulturalne, społeczne, koncerty, festiwale, sztuki, spektakle a także wystawy mające na celu wsparcie i promocję środowisk kulturalnych, patriotycznych. Wspieram zrównoważony rozwój północnej części województwa podkarpackiego w miastach, gminach i powiatach. W powyższym zakresie współpracuję z samorządowymi instytucjami kultury: teatrami, kinami, instytucjami filmowymi, muzeami, bibliotekami, operami, operetkami, filharmoniami, orkiestrami, domami kultury, ogniskami artystycznymi, galeriami sztuki, ośrodkami  badań i dokumentacji. Ponadto współpracuje z państwowymi instytucjami kultury: Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Centrami i Muzeami Narodowymi.

Jestem więc blisko z kulturą w tym między innymi z kulturą lasowiacką. Lasowiackie serce to dobro i piękno, bogata historia, tradycja, muzyka, taniec, śpiew, sztuka i rękodzieło, ale też tajemnica lasu i  puszczy. Ta kultura sprawia, że możemy bardzo mocno zajrzeć w przeszłość i poczuć dumę z tego, kim jesteśmy, jako mieszkańcy tego regionu. Dlatego zawsze wspieram i uczestniczę w inicjatywach promujących kulturę lasowiacką.

Jako aktywny samorządowiec w powiecie stalowowolskim, w Stalowej  Woli, w Tarnobrzegu, powiecie tarnobrzeskim i niżańskim, wspieram też lokalne władze samorządowe w ich działaniach na rzecz rozwoju gmin i powiatów we wszystkich niezbędnych obszarach. Ponadto wspieram środowiska lokalne i ponadregionalne związane z działalnością samorządową, kulturalną, społeczną, polityczną, w tym: KGW, OSP, stowarzyszenia, fundacje, duchowieństwo, lokalne grupy działania i inne.

Czy jest coś z czego jest pani szczególnie dumna?

Jestem najbardziej dumna z mojej rodziny, która zawsze mnie wspiera w mojej aktywności. Zawsze pomaga, ale także służy radą i cennymi uwagami. Jestem dumna z tego, że swoją ciężką pracą i z ogromnym rodzinnym wsparciem mogę służyć także innym.

Jestem dumna z tego, że moja aktywność, pracowitość, konsekwencja zostały dostrzeżone i docenione, że otrzymałam ten kredyt zaufania jako kandydat do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory do parlamentu. Dlaczego zdecydowała się pani kandydować?

Kandydowanie do Sejmu to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, zaszczyt, obdarzenie wielkim zaufaniem przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

To także wielkie docenienie mojej pracy, ale także nadzieja na dobry, satysfakcjonujący wyborczy wynik, a to dla mnie także wyzwanie ale i ogromna odpowiedzialność, wymaga to konsekwentnej pracy, determinacji, świetnej logistyki i co najważniejsze wsparcia wyborców, zatem postaram się zapracować na to zwycięstwo.

Wierzę, że mieszkańcy regionu, ale i całego okręgu 23 w wyborach do Sejmu docenią moją osobę przez merytoryczność, pracę i  to że zawsze jestem z nimi i dla ich spraw.

Polska jest naszym domem, rodziną, ukochanym miejscem na ziemi, gdzie każdy ma równe szanse. Dziś mam też powód do dumy z Polski, mamy swoją godność i swoje zdanie, jesteśmy bezpieczni, a poziom życia stale rośnie. Wierzę, że ta polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, będzie kontynuowana. Polacy to piękny i mądry naród, ufam że 15 października dokonają właściwego i najlepszego wyboru.

Zobacz stronę na facebooku Kamila Piech

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top