Inwestycje

Kiedy będzie gotowa obwodnica Jasła? Trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji

obwodnica jasła
fot. GDDKiA

Jasło/Obwodnica. Już za pięć lat będziemy jeździć do Pilzna nową drogą krajową nr 73, a Jasło zyska długo oczekiwaną obwodnicę.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji tej inwestycji. O zaawansowaniu prac informował podczas konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Jaśle dyrektor rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Bogdan Tarnawski.

W Starostwie Powiatowym w Jaśle zorganizowano konferencję prasową, podczas której Bogdan Tarnawski, dyrektor rzeszowskiego oddziału GDDKiA, omówił postęp prac przy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic m. Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno – Jasło”, skupiając się na obwodnicy Jasła.

– To jest ogromne przedsięwzięcie dla tego terenu – podkreślał dyrektor Tarnawski.

Przypomniał, że prace projektowe rozpoczęły się jeszcze w 2016 roku, kiedy to zawarto umowę na wykonanie Studium Korytarzowego (SK) i Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowe (STEŚ).

Trasę Jasło – Pilzno podzielono na trzy odcinki: odcinek 1 wraz z obwodnicą Pilzna, odcinek 2 wraz z obwodnicą Brzostka i Kołaczyc oraz odcinek 3 wraz z obwodnicą Jasła.

obwodnica jasła plan przebieg jasło obwodnica przebieg wariant

W lipcu 2020 roku Oddział w Rzeszowie GDDKiA złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniosek o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. 30 czerwca 2022 roku wydano przedmiotową decyzję.

Jednocześnie obwodnice Pilzna, Brzostka i Kołaczyc oraz Jasła zostały ujęte w Programie Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030.

W grudniu 2021 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy Jasła.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. budowę obwodnicy Jasła w nowym śladzie (o długości ok. 6,6 km), rozbudowę istniejącej DK 73 (na odcinku ok. 2,5 km), budowę obiektów mostowych oraz przepustów,  przebudowę kolidującej z drogą infrastruktury technicznej, budowę odwodnienia, dróg dojazdowych i miejsc do kontroli pojazdów, a także montaż oświetlenia.

Problematyczną kwestią była lokalizacja nasypu drogowego na terenie zagrożenia powodziowego, co powodowałoby spiętrzenie lokalne wody na zawalu:

– Było mnóstwo problemów związanych z kolizją pomiędzy nasypem, który służy również jako wał, a wałami cofkowymi. Dyskusje trwały ponad rok. Nie udałoby się osiągnąć porozumienia bez pomocy Posła Bogdana Rzońcy i Starosty Adama Pawlusia, którzy jeździli do Warszawy na rozmowy. Ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie, a dziś cieszymy się, że obwodnica Brzostku i Kołaczyc pójdzie nowym śladem – jest to opcja tańsza o prawie 100 mln zł – tłumaczył Bogdan Tarnawski.

Ostatecznie w wyniku rozmów z PGW Wody Polskie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego i zmniejszenia spiętrzenia zaprojektowano trzy przepusty zlokalizowane w korpusie drogi, na prawym zawalu rzeki Wisłoki.

Głos w tej sprawie zabrał również Starosta Adam Pawluś:

– Ja z Panem Posłem byłem u Pana Prezesa Wosia. Sytuacja jeśli chodzi o ten wał jest o tyle skomplikowana, że oni – Wody Polskie – nie mogli zagwarantować, że w krótkim czasie wykonają podwyższenie wału i dlatego zaproponowali rozwiązanie doraźne, czyli te przepusty w nasypie drogowym. Spowodują one, że woda będzie swobodnie przepływać, nie będzie się spiętrzać. To są oczywiście dodatkowe koszty, ale mamy gwarancje, że ta inwestycja nie zostanie wstrzymana. Natomiast równolegle Pan Prezes zaświadczył, że będą trwały prace związane z przygotowaniem do podwyższenia wału. Chociażby ze względu na to, że procedury są bardzo skomplikowane, nie mogli oni zagwarantować, w jakim terminie  to się zakończy. Uważam więc, że ta decyzja Wód Polskich jest korzystna. Oczywiście powoduje dodatkowe koszty, ale nie są one tak bolesne, jak początkowo przewidywali. A i tak w przyszłości Wody Polskie będą musiały wykonać inwestycje polegającą na podwyższeniu wałów, bo jest to konieczne. – argumentował starosta.

W wyniku porozumienia, 08 września 2023 r. PGW Wody Polskie uzgodniły Analizę zagrożenia powodziowego.

28 września 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, który spośród zaproponowanych rozwiązań wybrał wariant 1.

Wykonawca projektu został zobligowany do ponownego przeanalizowania kosztów i ich optymalizacji szczególnie w zakresie umocnienia podłoża.

Planuje się, że obwodnica Jasła powstanie najpóźniej w 2028 roku.

– Wierzę w to, że ten proces zakończy się wcześniej, że już w 2027 roku ta obwodnica będzie wykonana. Mam nadzieję, że w trakcie realizacji inwestycji wyniknie jak najmniej konfliktów czy kolizji, które wymagają długofalowych rozwiązań i mogą wydłużyć realizacje inwestycji. – podkreślał Adam Pawluś.

Harmonogram dalszych działań związanych z obwodnicą przedstawia się następująco:

Rozpatrzenie dokumentacji na posiedzeniu KOPI – IV kwartał 2023 r.
Ogłoszenie przetargu na P&B – IV kwartał 2023 r.
Podpisanie umowy z Wykonawcą – III kwartał 2024 r.
Uzyskanie ZRID – I kwartał 2026 r.
Zakończenie robót – II kwartał 2028 r.

źródło: Powiat Jasielski

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top